Ir jāveicina Latvijas profesionālā izglītība lauksaimniecības nozarē

Nozare: Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība

2014. gada 13. oktobrī pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes locekļi Jānis Zutis (GPRIC), Vladimirs Sokolovs (LLPNA), Raimonds Brīdaks (LM), Mārtiņš Cimermanis (LLKC), Jānis Šnakšis (ZM), Iveta Grudovska (ZSA), Dace Drošprāte (LLKC), un nozares konsultanti Sarmīte Babāne (LDDK, LOSP), Laura-Iveta Strode (VISC), Inta Annuškāne (VISC), Ieva Freiborne (LBAS) Jelgavas novadā apmeklēja „Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu”. 

Diskusijā par profesionālās izglītības nākotni lauksaimniecības nozarē piedalījās: Lilita Leoho – vidusskolas direktore, Valija Barkovska – direktores vietniece mācību darbā, Dace Vīpule-Kulika – direktores vietniece audzināšanas darbā, pedagogi – Aleksandrs Rozžirins, Zane Kuļika. Kā arī Jelgavas novada pašvaldības pārstāves – Ginta Avotiņa un Aija Tračuma un Jelgavas novada zemnieku saimniecības „Mežacīruļi” vadītājs Juris Cīrulis.

„Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola” ir ar senām tradīcijām un vēsturi. Jau kopš 1945. gada „Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā” tiek īstenotas lauksaimniecības programmas. Tajā laikā gan skolai nosaukums bija „Zaļenieku lauksaimniecības tehnikums”, par ko liecina saglabājušies senie mācību materiāli un vēsturiskie krājumi skolas bibliotēkā. Pašreiz skolā tiek piedāvātas dažādas profesionālās izglītības programmas, piemēram, autotransports, enerģētika un elektrotehnika, ēdināšanas pakalpojumi, restaurācija, administratīvie un sekretāra pakalpojumi, būvdarbi, grāmatvedība, vispārējā izglītība un, protams, lauksaimniecība. Vairākus gadus skolā lauksaimniecības jomā netika īstenotas izglītības programmas.

No 2013. gada skola kopā ar Jelgavas pašvaldību un piesaistītajiem ekspertiem uzsāka darbu pie profesionālās izglītības programmas „Augkopības tehniķis” ieviešanas un īstenošanas ESF projekta ietvaros. Izglītības programmas mērķis – iegūt kompetences un pieredzi darba vidē, saņemt lauksaimniecības nozares kvalifikācijas apliecību un papildus traktortehnikas vadītāja apliecību. Skolā pašreiz mācās 241 audzēknis profesionālās izglītības programmās un 232 skolēni vispārējās izglītības programmās, strādā 55 pedagogi.

Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji diskusijā par skolas vēlmi atsākt īstenot lauksaimniecības izglītības programmas uzsvēra, ka programma jāattīsta un ir jāapmāca jaunie speciālisti, jo novadā zemnieku saimniecībās trūkst kvalificēti speciālisti. Dažas no novada zemnieku saimniecībām - z/s „Vilciņi1”, z/s „Jaunlejnieki”, z/s „Suteņi un z/s „Mežacīruļi” aktīvi iesaistās skolas materiāltehniskās bāzes nodrošināšanā, kā arī prakses vietu nodrošināšanā. Kā labās prakses piemērs tiek minēts z/s „Mežacīruļi”, kuri aktīvi darbojas jauno speciālistu izglītošanā.

Diskusijā par programmas ieviešanu kritiski izteicās pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes pārstāvis M. Cimermanis (LLKC), jo savulaik nozaru ekspertu padome strādāja pie profesiju kartēm un profesiju standartiem, lai veicinātu lauksaimniecības un pārtikas nozarēs kvalitatīvu profesionālo izglītību, bet izglītības sistēmas ietvaros tik ātras reformas un izmaiņas ieviest nav iespējams. Katra skola drīkst izsludināt, ieviest, realizēt jebkuru programmu, kas it sevišķi attiecas uz pašvaldību mācību iestādēm.

Sarunā iesaistījās eksperti, kuri uzskata, ka šobrīd vēl nevar spriest par uzsāktās programmas kvalitāti. Rezultātus varēs analizēt pēc kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem.

Skolas direktore noslēgumā ziņoja, ka nākotnē plāno attīstīt lauksaimniecības izglītības programmas, sadarbojoties ar zemnieku saimniecībām. Ņemot vērā to pieprasījumu pēc izglītotiem lauksaimniekiem, tiks pilnveidota un mērķtiecīgi attīstīta profesionālās vidējās izglītības programma „Augkopība” kvalifikācijai Augkopības tehniķis (4 – gadīgās programmas izstrāde), kā arī meklētas iespējas uzsākt programmu:

•        lauksaimniecības tehnikas vadītāju,

•        mehāniķu,

•        dārzkopības speciālistu sagatavošanu.

Tiks meklētas iespējas paplašināt darba vidē balstītu mācību nodrošināšanu. Lai gan saskata jau problēmas, jo nav īsti skaidrības par duālo mācību sistēmu, kā tā tiks īstenota Latvijā. Norāda, ka arī noteikti jābūt lielākam valsts atbalstam darba devējiem, lai tie būtu ieinteresēti prakšu vietu veidošanā un iesaistīties izglītības procesā.

Vizītes noslēgumā pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomei bija iespēja apmeklēt z/s „Mežacīruļi”, kur saimnieks Juris Cīrulis stāstīja par saimniecības struktūru un apgūtajām saimniecības metodēm, iesaisti jauno speciālistu izglītošanā.

Jelgavas novads ir atvērts inovatīvām idejām par profesionālo izglītību it īpaši lauksaimniecībā, jo uzskata, ka šodien jābūt reāliem un jādomā par ilgtspējīgu novada attīstību. Jauniešiem ir jārada vide, kurā viņiem būtu iespēja gan mācīties, gan strādāt, it īpaši lauksaimniecībā.

Foto no pasākuma

Informāciju sagatavoja Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības LDDK konsultante darba devēju satura jautājumos S.Babāne, LBAS konsultante darba ņēmēju satura jautājumos I.Freiborne, kā arī VISC nozares konsultantes profesionālās izglītības satura jautājumos I.Annuškāne un L.I.Strode.