Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme

Nozare: Tūrisms, skaistumkopšana

2015.gada 24.novembrī Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās, Baznīcas ielā 25-3, Rīgā notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes sanāksme.

 

Sanāksmē plānots skatīt šādus jautājumus:

  1. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam;
  2. Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā;
  3. Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem;
  4. Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes projekta laikā paveiktais.

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes sekretariātu.