Četrpadsmit nozaru un nozaru sektoru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras

Projekta ietvaros veiktā iepirkuma rezultātā trīs konsultāciju kompānijas 2012. gadā ir veikušas nozaru un nozaru sektoru detalizētas izpētes.

  • SIA „Ernst & Young Baltic” pētīja no 1. līdz 12. nozarei/ nozares sektoram,
  • SIA „AC KONSULTĀCIJAS” pētīja 13. nozari,
  • Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” pētīja 14. nozari.

 

Nozare

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

1.

Būvniecība

Būvniecības nozares apraksts 

 

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra

Būvniecības nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi nozaru struktūrā (Aktualizēts: 28.05.2012.)

2.

Enerģētika 

Enerģētikas nozares apraksts  

 

Enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra

Enerģētikas nozares profesijas pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem (Enerģētikas nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi 22.05.2015.)

3.

Kokrūpniecība 

Kokrūpniecības nozares apraksts   

Kokrūpniecības nozares kvalifikāciju struktūra 

 

Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes veiktie precizējumi nozaru struktūrā (Aktualizēts: 08.05.2013.)

4.

Ķīmiskā rūpniecība

Ķīmiskās rūpniecības nozares un tās saskarnozaru apraksts

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru kvalifikāciju struktūra 

 

5.

Lauksaimniecība

Lauksaimniecības rūpniecības nozares un tās saskarnozaru apraksts 

Lauksaimniecības rūpniecības un tās saskarnozaru kvalifikāciju struktūra 

Pārtikas un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi (Aktualizēts 11.06.2015.)

6.

Metālapstrādes mašīnbūve, mašīnzinības

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares apraksts

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares kvalifikāciju struktūra

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinības nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi (10.04.2013) 

7.

Pārtika 

Pārtikas nozares apraksts 

Pārtikas nozares kvalifikāciju struktūra 

Nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi (29.05.2012.) 

8.

Skaistumkopšana 

Skaistumkopšanas nozares apraksts  

Skaistumkopšanas nozares kvalifikāciju struktūra  

9.

Tekstilizstrādājumi, apģērbi, ādas un ādas izstrādājumi

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares apraksts

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares kvalifikāciju struktūra

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi  (Aktualizēts 20.01.2015.)

10.

Tūrisms

Tūrisma nozares apraksts   

Tūrisma nozares kvalifikāciju struktūra  

Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes veiktie precizējumi (30.01.2013.)

11.

Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares apraksts 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozares kvalifikāciju struktūra 

12.

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares apraksts

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares kvalifikāciju struktūra

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares ekspertu padomes veiktie precizējumi nozaru struktūrā (Aktualizēts: 09.05.2013.)

13.

Transports un loģistika

 

Transporta un loģistikas nozares apraksts

Transporta un loģistikas nozares struktūra

14.

Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana, datordizains

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozares apraksts un struktūra 

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozares ekspertu padomes veiktie precizējumi (03.10.2012.)