Iesaisties NEP darbībā

Darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju iesaiste profesionālajā izglītībā ir neatņemama sastāvdaļa. Darba devēji un darba ņēmēji nosaka prasības, atbalsta un līdzdarbojas profesionālās izglītības procesa īstenošanā un novērtē gala rezultātus atbilstoši darba tirgus prasībām. Darba devēji saņem profesionāli sagatavotus speciālistus, darba ņēmēji – konkurētspējīgu profesionālo izglītību, izglītotāji – darba devēju pasūtījumu un atbalstu izglītības mērķu sasniegšanai.

 

Profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai nepieciešama visu profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu – valsts, darba devēju un darba ņēmēju saskaņota rīcība.

 

Ja Jūs esat nozares darba devēju vai to organizācijas, darba ņēmēju vai to organizācijas pārstāvis, Jūs varat līdzdarboties savas pārstāvētās nozares nozaru ekspertu padomes darbā un sniegt atbalstu profesionālās izglītības jautājumu risināšanā.

 

Lai pieteiktos darbam nozaru ekspertu padomē un iegūtu locekļa statusu,  Jums jāaizpilda pieteikums un jānosūta savas nozares ekspertu padomes sekretariātam. Sekretariāta pārstāvis ar Jums sazināsies vienas nedēļas laikā, lai informētu par nozaru ekspertu padomē aktuālajiem jautājumiem.

 

Pieteikums