Tuvākie notikumi

Pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 14.oktobrī plkst. 14:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās, Rīgā, Z.A. Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus: Diskusija par problēmām Būvdarbu vadītāju sadaļā un profesijas standarta projektu “Transportbūvju būvdarbu vadītājs” Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem Informācija par būvniecības nozares kvalifikāciju sistēmas pilnveidi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var saņemt, sazinoties ar Būvniecības nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2015. gada 27. augusts

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 27.augustā plkst. 15:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās, Rīgā, Z.A. Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus: 1.Būvniecības nozaru ekspertu padomes aktualitātes; 2.Bulduru dārzkopības vidusskolas attīstības un investīciju stratēģijas saskaņošana; 3.Būvniecības nozares kvalifikācijas struktūras (profesiju kartes) aktualizēšana (LAK priekšlikumi); 4.Informācija par būvniecības nozares kvalifikāciju sistēmas pilnveidi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var saņemt, sazinoties ar Būvniecības nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2015. gada 21. aprīlis

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 21.aprīlī plkst.15:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: Pētījuma/ziņojuma „Profesionālās izglītības kategorijas būvniecības nozarē” prezentācija Būvniecības nozares kvalifikācijas struktūras (profesiju kartes) aktualizēšana (restaurācijas, transportbūvju, hidrobūvju, nekustamo īpašumu darba grupu priekšlikumi un citi priekšlikumi) Informācija par izglītojamo uzņemšanas prognozi valsts budžeta finansētās un Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās profesionālās izglītības programmās (2015./2016., 2016./2017. un 2017/2018. mācību gadam) Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Būvniecības nozares ekspertu padomes sekretariātu  

Ceturtdiena, 2015. gada 19. februāris

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 19.februārī plkst. 15:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās, Rīgā,  Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču telpā, notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots skatīt šādus jautājumus: Projekta „BUILD UP Skills FORCE” profesionālās pilnveides programma ''Ēku siltinātājs'' ar specializācijām; NEP 2015. gada darba plāna apstiprināšana; NEP 2015 gada sanāksmju plāna apstiprināšana; Par profesijas standartu ceturtā līmeņa profesionālajai izglītībai Būvju restaurators; Būvniecības nozares kvalifikācijas struktūras (profesiju kartes) aktualizēšana; Konkurss „Gada labākā būve Latvijā 2014”. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Būvniecības nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 25. novembris

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 25.novembrī plkst.14:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva sanāksmju zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: Nozaru ekspertu padomes loma profesionālās izglītības akreditācijas nodrošināšanā Informācija par jauniešu projekta „Jauno būvnieku tīkls” norisi Būvniecības nozares kvalifikācijas struktūras pilnveides nepieciešamība Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Būvniecības nozares ekspertu padomes sekretariātu

Pirmdiena, 2014. gada 25. augusts

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 25.augustā plkst.14:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva sanāksmju zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

   

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus: 1.     Informācija par modulāro profesionālo izglītības programmu izstrādi, ziņo SIA „A/C konsultācijas" pārstāvis.  2.     Ekspertu iesaiste modulāro profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ekspertīzē, ziņo LDDK konsultante S. Bruņa 3.     LAK redzējums saistībā ar piešķiramajām kategorijām, profesionālo zināšanu pārbaudēm un izglītības procesa organizāciju, ziņo A.Liede  Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Būvniecības nozares ekspertu padomes sekretariātu

Pirmdiena, 2014. gada 16. jūnijs

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 16.jūnijā plkst.15:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva sanāksmju zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē paredzētie jautājumi izskatāmi diskusiju veidā saņemot gan darba devēju, gan arodbiedrību, gan valsts puses (IZM, EM, LM) viedokli par konkrētajiem jautājumiem. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Būvniecības nozares ekspertu padomes sekretariātu

Pirmdiena, 2014. gada 24. marts

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 24.martā plkst.15:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

    2014.gada 24.martā plkst.15:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.   Sanāksmē plānots skatīt šādus jautājumus: 1. Profesionālās izglītības ietekme uz Būvniecības nozares attīstību un kvalitāti 1.1. strādājošo profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu nepieciešamība/pieprasīšana darba vietā un noteikumu iekļaušana likumdošanā 1.2. Profesionālās kvalifikācijas gradācijas (kategoriju) ieviešanas nepieciešamība 2. Uzņemšanas plāna apstiprināšana valsts un ESF finansētās profesionālās izglītības programmās 2013.g. sept., 2014.g. sept.  3. Projekta un Būvniecības NEP aktualitātes   Virzāmo jautājumu papildināms apkopojums: Problēma: Risinājumi Nekvalificēts/maz- kvalificēts                darbaspēks 1.Valstīnav sistēmas darbinieku motivācijai izglītoties - celt savu kvalifikāciju. Likumdošanā jābūt iestrādātam slieksnim - noteikumiem, ka būvobjektā konkrētus darbus, konkrētās profesijās drīkst izpildīt tikai darbinieks ar zināmu kvalifikāciju (jāparedz saprātīgs pārejas periods); 2.Darbinieki apmācāmi ārpus formālās izglītības veidā. Problēma: Risinājumi Profesionālo kvalifikācijas kategoriju ieviešana 1.Kategoriju ieviešana izglītības sistēmā, profesionālajās izglītības iestādēs; 2.Darbiniekam ir profesionālās izaugsmes iespējas, kurai sekotu darba samaksas palielināšana. 3.Kategoriju ieviešanas mehānisms (kārtība, gaita, pārejas periods); 4.Darbinieki, kuri šobrīd jau ir darba tirgū? Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Būvniecības nozares ekspertu padomes sekretariātu

Otrdiena, 2014. gada 11. februāris

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes pārstāvju un pieaicināto pārstāvju tikšanās profesijas standartu izvērtēšanai:

  2014.gada 11.februārī plkst. 10:00 Latvijas Būvinženieru savienības telpās, Rīgā, Kr.Barona ielā 99 1A notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes pārstāvju un pieaicināto pārstāvju tikšanās.

   

  Lasīt vairāk »

  Tikšanās mērķis ir izvērtēt profesijas standartus „Ilgtspējīgās būvniecības inženieris”, „Būvniecības tāmju inženieris”, „Sausās būves tehniķis”, „Sausās būves montētājs”, „Betonēšanas tehniķis”, „Betonētājs”, „Ēku būvtehniķis”, „Ceļu būvtehniķis”. Vairāk informācijas, sazinoties ar Būvniecības nozares ekpsertu padomes sekretariātu.

Pirmdiena, 2014. gada 20. janvāris

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme:

   2014.gada 20.janvārī, plkst.14.00, Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z. A. Meirovica bulvārī 16-1,  5.stāva konferenču zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  2014.gada 20.janvārī, plkst.14.00, Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z. A. Meirovica bulvārī 16-1,  5.stāva konferenču zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.   Darba kārtībā: 1. Informācija par aktivitātēm projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros. 2. Nozares kvalifikāciju struktūras aktualizācija: 2.1. Ainavu arhitektūras sadaļā. 2.2. Restaurācijas sadaļā. 2.3. Transportbūvju sadaļā. 3. Būvniecības NEP 2014.gada sanāksmju plāna un darba plāna apstiprināšana.   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var saņemt, sazinoties ar Būvniecības nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Trešdiena, 2013. gada 20. novembris

 1. ×

  1. Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2013.gada 20.novembrī, plkst. 14:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25, 3.stāvā, Rīgā, notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

    2013.gada 20.novembrī, plkst. 14:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25, 3.stāvā, Rīgā, notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme. Darba kārtībā: 1.     EQAVET kritēriju iestrāde nacionālās kvalifikācijas vērtēšanas sistēmā. 2.     Akreditācijas ekspertu nodrošinājums atbilstoši būvniecības izglītības programmu kopām. 3.  Profesionālo izglītības iestāžu vadītāju/pārstāvju redzējums par būvniecības nozares profesionālās izglītības attīstību: 4.  Informācija par aktivitātēm projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros (15 min.): 4.1.par profesiju standartu no 2001.gada līdz 2007.gadam pārskats 1.-3.profesionālās kvalifikācijas līmenim; 4.2.par profesiju standartu, izglītības programmu un profesionālo kvalifikācijas eksāmenu izstrādes gaitu; 4.3.par profesiju standarta „Ilgtspējīgās būvniecības inženieris” virzības apturēšanu.