Tuvākie notikumi

Pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

Ceturtdiena, 2015. gada 3. septembris

 1. ×

  1. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 3.septembrī  plkst.13:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva sanāksmju zālē notiks  Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: Informācija par nozaru kvalifikācijas līmeņu aprakstu izstrādes mērķiem un saturu eIKT nozares kvalifikācijas līmeņu aprakstu izskatīšana un papildināšana eIKT nozares profesiju kartes izskatīšana un atjaunošana  Lai iegūtu vairāk informācijas par nākamo gaidāmo sanāksmi lūdzu sazināties ar Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares ekspertu padomes sekretariātu

Ceturtdiena, 2015. gada 29. janvāris

 1. ×

  1. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 29.janvārī  plkst.15:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva sanāksmju zālē notiks  Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: eIKT nozares kvalifikācijas struktūras dokumentu pilnveide eIKT NEP un nozares konsultantu 2014. gada Darba izvērtējums eIKT NEP un nozares konsultantu Darba plāns 2015. gadam Lai iegūtu vairāk informācijas par nākamo gaidāmo sanāksmi lūdzu sazināties ar Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares ekspertu padomes sekretariātu

Ceturtdiena, 2014. gada 30. oktobris

 1. ×

  1. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 30.oktobrī plkst.15:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva sanāksmju zālē notiks Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

   

   

   

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: ·       Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu saraksts ·       Izmaiņas eIKT NEP nolikumā ·       “Problēmas un risinājumi darba vidē balstītu mācību īstenošanā”  ·       “Šveices Duālās izglītības modelis”  Lai iegūtu vairāk informācijas par nākamo gaidāmo sanāksmi lūdzu sazināties ar Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares ekspertu padomes sekretariātu

Piektdiena, 2014. gada 29. augusts

 1. ×

  1. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 29.augustā  plkst.15:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva sanāksmju zālē notiks  Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme

  Lasīt vairāk »

  Provizoriskie dienaskārtības punkti sanāksmei, saistībā ar ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" aktivitātēm:         ·   Modulāro profesionālās izglītības programmu  izstrādes aktuālie jautājumi, informē SIA „A/C konsultācijas" pārstāvis;     ·        Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrāde eIKT nozares profesijām: programmēšanas tehniķis, datorsistēmu tehniķis, elektronikas tehniķis un telekomunikāciju tehniķis;     ·         Ekspertu iesaiste materiālu ekspertīzes procesā.     Lai iegūtu vairāk informācijas par nākamo gaidāmo sanāksmi lūdzu sazināties ar Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares ekspertu padomes sekretariātu  

Pirmdiena, 2014. gada 31. marts

 1. ×

  1. Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 31.martā plkst.15:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

Ceturtdiena, 2014. gada 30. janvāris

 1. ×

  1. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 30.janvārī plkst.15:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva sanāksmju zāle notiks Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtība: 1) LU Datorikas fakultātes aktualitātes, salīdzinošie dati. 2) LU karjeras centrs dati, sadarbības iespējas ar darba devējiem. 3) VIAA karjeras departaments, Karjeras jautājums Latvijā - aktualitātes. Lai iegūtu vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, lūdzu, sazināties ar NEP sekretariātu

Ceturtdiena, 2013. gada 31. oktobris

 1. ×

  1. eIKT NEP sanāksme:

  2013.gada 31.oktorbī plkst.15:00, Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva sanāksmju zāle notiek Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Dienaskārtībā divi ziņojumi par izglītības programmu licencēšanu un modulāro izglītības programmu izstrādi un aprobāciju. A.Šenberga (Izglītības Kvalitātes valsts dienesta vadītāja vietniece un licencēšanas un reģistru departamenta direktore) ziņo „Aktuālie jautājumi izglītības kvalitātes nodrošināšanā IKT sektorā ES rekomendāciju ieviešanas kontekstā”. S.Valaine (Valsts Izglītības satura centra, Izglītības satura departamenta direktore un nodaļas vadītāja) ziņo „Metodisko ieteikumu modulārās izglītības programmu izstrādei aprobācija Kokapstrādes nozarē”. Sanāksmē dalību ņem arī profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji gan veiksmīgākas sadarbības veidošanai ar nozaru ekspertu padomi, gan saskaņā ar ziņojumu tēmu aktualitāti.   Lai iegūtu vairāk informācijas par nākamo gaidāmo sanāksmi lūdzu sazināties ar Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares ekspertu padomes sekretariātu