Tuvākie notikumi

Pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

Otrdiena, 2015. gada 29. septembris

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 29.septembrī plkst.13.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: Aktualizētā PKP „Elektromontāžas tehniķis” izskatīšana un apstiprināšana Informācija par projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem Aktualizētā enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra un kvalifikācijas līmeņu apraksti  Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu

Otrdiena, 2015. gada 18. augusts

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 18.augustā plkst.14.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: · Par ESF fonda „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 7.2.1. aktivitāti Cēsu profesionālajā vidusskolā un Kandavas lauksaimniecības tehnikumā · Aktualizētā enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra ·  Informācija par ieguldījumiem profesionālās izglītības programmu modernizācijā nākamā plānošanas perioda ietvaros SAM 8.1.3. aktivitātē  Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu

Otrdiena, 2015. gada 12. maijs

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 12.maijā plkst.14.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: ·        Valsts budžeta un ESF finansēto PII programmu uzņemšanas plāna apspriešana ·        Aktualizētā enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra un nozarē izstrādājamie PS, PKP,IP un KE ·        Pārskats par nozares profesionālās meistarības konkursu rezultātiem ·        Enerģētikas nozares pamatprofesiju aprakstu izvērtēšana   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2015. gada 10. februāris

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 10.februārī plkst.13.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: Aktualitātes darba vidē balstīto apmācību ieviešanā Aktualizētā enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra un nozarē izstrādājamie PS, PKP,IP un KE 2015.gada ENEP darba plāns Atskats uz konferenci "Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām"    Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.  

Otrdiena, 2014. gada 9. decembris

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 9.decembrī plkst. 13:00 Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Valsts tehnikums” Kr.Valdemāra iela 1c, konferenču zāle, 1.stāvs, Rīgā notiks Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā tiks skatīti šādi jautājumi: ERAF 3.1.1.1.aktivitātes rezultāti uz 01.09.2015 RVT tālākie plāni līdz 2020. gadam (SAM 8.1.3.) Duālās izglītības attīstības iespējas enerģētikā PIKC statuss nozarē "enerģētika" t.sk. audzēkņu sagatavošana starptautiskiem konkursiem Atskats uz konferenci "Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām" un Latvijas-Vācijas konferenci par duālo profesionālo izglītību „Darba vidē balstītas mācības – Latvijas ceļš uz duālo profesionālo izglītību“ Aktuāla informācija par jauno profesionāļu meistarības konkursiem „ EuroSkills” un „WorldSkills” Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 14. oktobris

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 14.oktobrī plkst. 13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā tiks skatīti šādi jautājumi: ·       Modulārās profesionālās izglītības programmas „elektrotehniķis” moduļu kartes izskatīšana ·       ES fondu 2014.-2020. gada perioda investīcijas profesionālajai izglītībai ·       Profesionālās izglītības likuma grozījumi ·       Profesionālās kvalifikācijas „elektrotehniķis” KE izstrādes sākotnējais izvērtējums  Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Trešdiena, 2014. gada 13. augusts

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 13.augustā plkst. 13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme.

   

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā tiks skatīti šādi jautājumi: Nozares pārstāvju informēšana par modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādi; Nozares pārstāvju informēšana par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi; Modulāro profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes ekspertu saraksta aptirināšana; Informācija par Latvijas elektriķu komandas gatavošanos Euroskills 2014 konkursam. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 10. jūnijs

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 10.jūnijā plkst.13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā,Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā paredzēts skatīt jautājumus par ENEP sanāksmju plānu 2014.gada 2.pusgadam, Nozares ekspertu piesaisti IP un KE vērtēšanai, Darba devēju iesaisti topošo darbinieku apmācībā, darba vidē balstītas apmācības elementu ieviešanu enerģētikas nozarē un par modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādi. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 15. aprīlis

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 15.aprīlī plkst.13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā plānots skatīt šādus jautājumus: Audzēkņu uzņemšanas plāna Izglītības un zinātnes ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādēs un pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs (valsts budžeta finansētās vietās; ESF finansētās programmās) izvērtēšana; PII apmeklējuma plāna 2014.gadam apspriešana’  Aktuāla informācija par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanu un satura izstrādi; Darba devēju iesaiste topošo darbinieku apmācībā, darba vidē balstītas apmācības elementu ieviešana enerģētikas nozarē, NEP attīstības perspektīvas; Nozares pārstāvju informēšana par modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādi. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Enerģētikas nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 18. februāris

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 18.februārī plkst. 13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus: 1. Nozares kvalifikācijas struktūras aktualizēšana, uzturēšana; 2. PII 2.kārtas ERAF projektu rezultātu izskatīšana; 3. Nozares ekspertu padomes sanāksmju plāna 2014.gada 1. pusgadam apstiprināšana; 4. Noteikumu projekta "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes eksaminācijas centrus un citas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību" izskatīšana.   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2013. gada 10. decembris

 1. ×

  1. Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2013.gada 10.decembrī plkst.12:00 Valsts izglītības attīstības aģnetūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1 (ieeja no Basteja pasāžas), 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  2013.gada 10.decembrī plkst.12:00 Valsts izglītības attīstības aģnetūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1 (ieeja no Basteja pasāžas), 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme.   Darba kārtībā ir jautājumi par 1 un 1,5 gadīgo profesionālās izglītības programmu piedāvājuma izvērtēšanu 2014.mācību gadam, augstāko izglītības iestāžu akreditācijas ekspertu un profesionālās izglītības iestāžu kvalifikācijas eksāmenu komisiju locekļu saraksta saskaņošanu, u.c. jautājumi.   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar  Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.