Tuvākie notikumi

Pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

Pirmdiena, 2015. gada 12. oktobris

 1. ×

  1. Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 12.oktobrī plkst. 15:00 Latvijas Kokrūpniecības federācijas sēžu zālē, Rīgā, Skaistkalnes ielā 1, 2.stāvā, notiks Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots skatīt šādus jautājumus: Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011. gada līdz 2015. gadam Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem. Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai Par izpētes rezultātiem Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozarē. (Profesiju karte, līmeņu apraksti, darba tirgus analīzes rezultāti, uzņēmēju aptaujas rezultāti) Par Latvijas Amatniecības kameras vēstuli nozaru ekspertu padomēm  Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Pirmdiena, 2015. gada 9. marts

 1. ×

  1. Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 9.martā plkst. 15:00 Latvijas Kokrūpniecības federācijas sēžu zālē, Rīgā, Skaistkalnes ielā 1, 2.stāvā, notiks Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots skatīt šādus jautājumus: 1. Par Koka māju būvniecības klastera pārstāvja uzņemšanu Kokrūpniecības NEP; 2. Par 24. februāra sanāksmi RPPV reorganizācijas jautājumā; 3. Par profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju saskaņošanu 2015.-2020. gada plānošanas periodam: 3.1. Ogres tehnikums, 3.2. Rīgas Valsts tehnikums, 3.3. Rēzeknes tehnikums, 3.4. Liepājas Valsts tehnikums, 3.5. Ērgļu profesionālā vidusskola, 3.6. Rankas profesionālā vidusskola; 4. Par profesionālās izglītības programmu nozaru ekspertu padomju plānojumu. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Pirmdiena, 2014. gada 15. decembris

 1. ×

  1. Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde) nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 15.decembrī plkst. 15:00 Rīgā, Skaistkalnes ielā 1, LKF biroja telpās notiks Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde) nozaru ekspertu padomes sanāksme.

   

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmes laikā plānots izskatīt šādus jautājumus: 1. “Situācija profesionālajā izglītībā” – Centrālās Statistikas pārvaldes operatīvie dati 2. Par NEP darbību 2014. gadā un darba plānu 2015. gadam 3. Par nozaru struktūras dokumentu pilnveidi 4. Par modulāro izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertīzes gaitu    Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sekretariātu

Pirmdiena, 2014. gada 22. septembris

 1. ×

  1. Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde) nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 22.septembrī plkst. 12:00 Rīgā, Skaistkalnes ielā 1, otrajā stāvā, LKF sēžu zālē notiks Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde) nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Plānots izskatīt šādus jautājumus: Izglītība Latvijā 2013./2014. gadā Uzņemšanas rezultātu analīze valsts un ESF finansētās profesionālās izglītības programmās 2014. g. sept., uzņemšanas plāni 2015. gadā Par paveikto un plānoto IZM padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un resursu efektīvā izmantošanā Par Latvijas Nacionālā kultūras centra priekšlikumiem Kokrūpniecības nozares profesiju kartes papildināšanai Par uzņēmumu iesaistes veicināšanu darba vidē balstītu mācību un prakšu nodrošināšanā Informācija par modulāro izglītības programmu un eksāmenu satura izvērtēšanai piesaistītajiem ekspertiem  Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sekretariātu

Pirmdiena, 2014. gada 14. aprīlis

 1. ×

  1. Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 14.aprīlī plkst. 13:00 Latvijas Kokrūpniecības federācijas biroja telpās, Rīgā, Skaistkalnes ielā 1 notiks Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā paredzēts skatīt LDDK un LBAS priekšlikumus Profesionālās izglītības likuma grozījumiem saistībā ar Nozaru ekspertu padomēm, kā arī jautājumus par mēbeļu galdnieku centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura pilnveidošanu sadaļā praktisko zināšanu pārbaude, programmu izstrāde un uzdevumu bankas izveide. Tiks sniegta informācija par Kokrūpniecības nozares modulārās apmācības programmu izstrādes gaitu, risinājumiem, problēmām un uzņemšanas plāniem valsts un ESF finansētās profesionālās izglītības programmās, kā arī par akreditācijas ekspertu sarakstu un citiem jautājumiem. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares ekspertu padomes sekretariātu

Pirmdiena, 2013. gada 25. novembris

 1. ×

  1. Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde) NEP sanāksme:

  2013.gada 25. novembrī plkst. 13:00 Skaistkalnes ielā 1, otrajā stāvā, LKF sēžu zālē notiks Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde) nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  2013.gada 25. novembrī plkst. 13:00 Skaistkalnes ielā 1, otrajā stāvā, LKF sēžu zālē notiks Kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde) nozaru ekspertu padomes sanāksme. Darba kārtība: 1. Akreditācijas eksperti, prasības, apmācība. 2. Profesijas standartu aktualizācija. 3. Praktisko iemaņu pārbaudes eksāmenu pilnveide. 4. Profesionālās izglītības efektivitātes novērtējums. 5. EQAVET eksperti no Latvijas Meža nozarē. Informāciju sagatavoja: J.Mārciņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares konsultants