Tuvākie notikumi

Pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

Trešdiena, 2015. gada 16. septembris

 1. ×

  1. Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 16.septembrī plkst.14.00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmes darba kārtība: 1.     IKVD plānotās prezentācijas: Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata - palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem Ilgums aptuveni viena stunda. 2.     SIA Ernst&Young Baltic plānotās prezentācijas Informācija par nozaru kvalifikācijas līmeņu aprakstu izstrādes mērķiem un saturu  Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares kvalifikācijas līmeņu aprakstu izskatīšana un papildināšana Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares profesiju kartes izskatīšana un atkārtota saskaņošana  Ilgums aptuveni viena stunda Kopējais ilgums divas stundas   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Pirmdiena, 2015. gada 29. jūnijs

 1. ×

  1. Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 29.jūnijā plkst. 14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus: Nacionālo profesionālo kvalifikāciju ietvarstruktūra, mācību sasniedzamie rezultāti, koledžu vieta izglītības sistēmā. Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūras kartes  aktualizācija    Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2014. gada 11. septembris

 1. ×

  1. Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 11.septembrī plkst.14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ēkā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 314.telpā notiks Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots skatīt šādus jautājumus: 1. Profesionālās sākumizglītības un tālākizglītības kvalifikācijas eksāmenu un kvalifikācijas atzīšanas  kārtība; 2. Ekspertu saskaņošana darba grupu izstrādāto nodevumu profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izvērtēšanai. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Pirmdiena, 2014. gada 30. jūnijs

 1. ×

  1. Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 30.jūnijā plkst. 14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus: - Modulāro mācību programmu izstrādes gaita un ekspertu piesaiste  - Profesiju kvalifikāciju kartes aktualizācija autotransporta sadaļā    Plānota diskusija par transportlīdzekļu kursu statusu un turpmāko organizēšana kārtību. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2014. gada 24. aprīlis

 1. ×

  1. Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru trīspusējās sadarbības ekspertu padomes sēde:

  2014.gada 24.aprīlī plkst. 14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 314.kabinetā notiks Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru trīspusējās sadarbības ekspertu padomes sēde

  Lasīt vairāk »

  2014.gada 24.aprīlī plkst. 14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 314.kabinetā notiks Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru trīspusējās sadarbības ekspertu padomes sēde   Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus:    Nozares attīstības rādītāji un veikto pētījumu rezultāti 2013.g.     Par audzēkņu uzņemšanu PII nozares profesijās 2014/2015 m.g. un sadarbību ar NVA par bezdarbnieku apmācībām ar kuponu metodi noteiktām nozares kvalifikācijām   Projekta „Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība" (1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām") īstenošanas rezultāti 2013.g.   Par darba tirgus vidēja termiņa prognozi.   Par darba tirgus īstermiņa prognozi un nozares kvalifikāciju apmācības bezdarbniekiem 2013.g. rezultāti un pilotprojekts 2014.g. NVA   Par nozares speciālistu apmācību un kvalifikācijas celšanu privātajās mācību iestādēs.    Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Trešdiena, 2014. gada 5. februāris

 1. ×

  1. Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 5.februārī plkst. 11:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus: - Nozares dalība izstādē SKOLA - Kvalifikācijas prakšu organižēšana - Projekts Droša prakse Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.  

Trešdiena, 2013. gada 27. novembris

 1. ×

  1. Metālapstrādes, mašīnbūves mašīnzinību NEP izbraukuma sanāksme:

  Livonijas ordeņa pils Kapitula zālē, Jāņa ielā 17, Ventspilī notiks Metālapstrādes, mašīnbūves mašīnzinību nozaru ekspertu padomes izbraukuma sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Livonijas ordeņa pils Kapitula zālē, Jāņa ielā 17, Ventspilī notiks Metālapstrādes, mašīnbūves mašīnzinību nozaru ekpsertu padomes izbraukuma sanāksme.   Dienas kārtībā - Darba vidē balstīta profesionālā izglītība, aktuālie nodarbinātības jautājumi Kurzemes reģionā.   Sanāksmē piedalīsies MASOC pārstāvji, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs - A.Lembergs, priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras jautājumos Imants Sarmulis - Ventspils brīvostas pārvaldnieks , Kristīne Vāgnere - Ventspils Tehnikuma direktore  un reģionālie darba devēju pārstāvji. Programmā paredzēti nozares uzņēmumu apmeklējumi: SIA Malmar Sheet Metal, SIA Bucher Schoerling Baltic, SIA Ventspils metināšanas rūpnīca, SIA Parkit.   Informāciju sagatavoja: A.Lejiņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares konsultants