Tuvākie notikumi

Pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

Pirmdiena, 2015. gada 14. septembris

 1. ×

  1. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 14.septembrī plkst. 14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 314.telpā notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē tiks skatīti šādi jautājumi: Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam; Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā; Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem; Pētījuma „Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” izstrādes gaita; Izmaiņu nozares profesiju kartē, nozares kvalifikāciju līmeņu un pamatprofesiju aprakstu un apspriešana. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Trešdiena, 2015. gada 10. jūnijs

 1. ×

  1. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 10.jūnijā plkst.13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās, Rīgā,  Z.A.Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme.

   

   

   

   

  Lasīt vairāk »

  Būtiskākais darba kārtības jautājums būs nozares profesiju kartes aktualizēšana. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2015. gada 28. maijs

 1. ×

  1. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 28.maijā plkst.10:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās, Rīgā,  Z.A.Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmes laikā tiks apspriestas nepieciešamās izmaiņas nozares profesiju kartē - papildinājumi ar mēdiju tehnoloģiju profesijām (fotogrāfi, multimēdiju speciālisti, grafikas dizaina speciālisti utt.)   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Trešdiena, 2015. gada 1. aprīlis

 1. ×

  1. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 1.aprīlī plkst.14:00 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Rīgā, Jūrmalas gatvē 76  (dekanāta sēžu zālē) notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmes laikā izskatāmie jautājumi: Par izmaiņām NEP sastāvā Iepazīšanās ar fakultāti, studiju virzienu „Māksla” un studentu diplomdarbu izstādes apskate Jaunās maģistra studiju programmas „Sociālais dizains” koncepcijas prezentācija NEP Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu eksaminācijas komisiju personāla sastāva aktualizēšana Informācija par nozares PII attīstības stratēģiju Informācija par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu sagatavošanas atbilstību darba devēju prasībām nozares profesijās Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros plānotie pasākumi par profesionālo izglītību Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris

 1. ×

  1. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 18.decembrī plkst.13:00 Latvija SIA „Apgāds Zvaigzne ABC” telpās, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 6 notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmes laikā tiks skatīti jautājumi par: Modulāro izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu jautājumu izstrādes gaitu Par KM priekšlikumu par izmaiņām nozares profesiju kartē Par „Drukas dienas” pasākumu nozares popularizēšanā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP 2014. gadā paveikto un 2015. gada darba vadlīnijām Paredzēta iepazīšanās ar uzņēmumu SIA „Apgāds Zvaigzne ABC” Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Pirmdiena, 2014. gada 6. oktobris

 1. ×

  1. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 6.oktobrī plkst. 14:00 PIKC Rīgas Valsts Tehnikums 1. stāva Konferenču zālē (ieeja pretī Nacionālajam teātrim) notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes sanāksme
  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā tiks skatīti jautājumi par: Grozījumiem Profesionālās izglītības likumā; KM priekšlikuma par izmaiņām profesiju kartē; Modulāro izglītības programmu izstrādes gaitu; Audzēkņu uzņemšanas rezultātiem PIKC RVT;  Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 20. maijs

 1. ×

  1. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme:

   

  2014.gada 20.maijā plkst.14:00 AS VG Kvadra telpās, Rīgā, Vienības gatvē 11 notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus: Par izmaiņām NEP sastāvā; Centralizētās profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijas personālsastāva apstiprināšana; Par modulāro izglītības programmu izstrādes gaitu; Iepazīšanās ar uzņēmumu AS VG Kvadra.   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Trešdiena, 2014. gada 26. februāris

 1. ×

  1. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 26.februārī plkst.14:00 Latvija Darba devēju konfederācijas telpās, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3 notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā plānots skatīt šādus jautājumus (darba kārtība precizēta 24.02.2014.): 1.Nozares ekspertu padomes Darba plāna izpilde 2013.gadā; 2.Nozares ekspertu padomes Darba plāns 2014.gadam un tā apstiprināšana; 3.Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšlikumi Profesionālās izglītības likuma grozījumiem saistībā ar Nozaru ekspertu padomēm 4.Valsts izglītības attīstības aģentūras un Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas valsts tehnikums” (turpmāk - PIKC) vienošanās par finansējumu PIKC projektam ERAF aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” (3.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā; 5.Informācija par projekta „Dari Latvijai” darbību karjeras izglītības jomā.   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Trešdiena, 2013. gada 18. decembris

 1. ×

  1. Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2013.gada 18.decembrī plkst. 14:00 - 16:00 Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās Rīgā, Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva zālē notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme.

   

  Lasīt vairāk »

    2013.gada 18.decembrī plkst. 14:00 - 16:00 Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās Rīgā, Baznīcas ielā 25-3, 3.stāva zālē notiks Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sanāksme.   Darba kārtībā:   1.Plānotās aktivitātes profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas ekspertu piesaistē un izglītošanā.   2.Informācija par prakses vietām uzņēmumos.   3.Informācija par paveikto nozares popularizēšanā.   4.VISC informatīvā ziņojuma „Par profesionālās izglītības satura reformu” analīze – NEP loma, nozares ekspertu loma.     Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, sazinoties ar Poligrācijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes sekretariātu.