Tuvākie notikumi

Pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

Piektdiena, 2015. gada 6. novembris

 1. ×

  1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015. gada 6. novembrī, plkst. 15 00 Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes un RTU Dizaina tehnoloģiju institūta telpās Ķīpsalas ielā 6 (iepriekš Āzenes 18), 2. stāvā 206. kabinetā notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sanāksme.
   
   
  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatīsim  tēmas: Izglītojamo uzņemšanas saskaņošana profesionālās izglītības iestādēs (PII) nozares izglītības programmās un ieteikumi PII 2016.-2018. gadam; Atziņas un secinājumi pēc Profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem programmās „Apģērbu dizains”, „Tekstilizstrādājumu dizains” 2014./2015.m.gadā; NEP nākotne, darbība pēc 2015. gada 30. novembra. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sekretariātu

Ceturtdiena, 2015. gada 1. oktobris

 1. ×

  1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme:

  2015.gada1.oktobrī plkst. 10:00 Latvijas Darba devēju konfederācījā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: 1.     Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares kvalifikācijas līmeņu aprakstu izskatīšana un papildināšana 2.     Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam 3.     Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā 4.     Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sekretariātu

Piektdiena, 2015. gada 19. jūnijs

 1. ×

  1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme:

  2015. gada 19. jūnijā, plkst.10 00 VIAA telpās Rīgā, Z. A. Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāvā notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares NEP sanāksme.

   

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē tiks izskatīti šādi jautājumi:  Nozares kvalifikāciju struktūru izstrāde un pamatprofesiju aprakstu saskaņošana un aktualizēšana; NEP vērtējuma par programmai „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Modernizēt profesionālās izglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību” prioritāri atbalstāmo profesionālo izglītības iestāžu saskaņošana; Modulāro programmu satura izstrādes rezultātu izvērtējums; Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” un NEP turpmākās darbības iecere pēc 2015. gada augusta. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Piektdiena, 2015. gada 13. marts

 1. ×

  1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme:

  2015.gada 13.martā plkst. 13:00 Latvijas Darba devēju konfederācījā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē tiks izskatīti sekojoši jautājumi:  ·        Programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Modernizēt profesionālās izglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību” ietvaros NEP iesniegto Profesionālo izglītības iestāžu stratēģijas 2015.-2020. gadam saskaņošana (skolām, kuras vēlas saskaņot programmu modernizāciju ar Tekstil- nozares NEP). ·        Skolu uzņemšanas plānu uz 2015. gada septembri un nākamajiem 3 gadiem saskaņošana. ·        Nozares pamatprofesiju aprakstu saskaņošana.   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2015. gada 20. janvāris

 1. ×

  1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015. gada 20. janvārī plkst.14:00 Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās Rīgā, Baznīcas ielā 25-3 notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus: - Profesiju kartes aktualizācija; - IP modulāro programmu un PKE satura izstrādes un ekspertīzes rezultāti uz šo brīdi; - Atskats uz iepriekšējā gadā paveikto; - NEP sastāva aktualizācija; - NEP 2015. gada darbu saskaņošana. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaruekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2014. gada 9. oktobris

 1. ×

  1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme:

  2014.gada 9.oktobrī  plkst. 15:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  ·       Uzņemšana valsts un ESF finansētajās profesionālās izglītības programmās 2014./2015.m.g. ·       Latvijas Nacionālā kultūras centra (Kultūras ministrija) priekšlikumi izmaiņām nozares saistīto profesiju kartē ·       Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādes gaita ·       Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādes gaita ·       Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un akreditācijas komisiju papildu ekspertu saskaņošana izglītības programmām ar iegūstamo kvalifikāciju „Apģērbu dizaina speciālists”, „Tērpu stila speciālists” un „Apģērbu modelētājs” Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs

 1. ×

  1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 29.maijā plkst.15:00 Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3 notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

Ceturtdiena, 2014. gada 20. marts

 1. ×

  1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 20.martā plkst.10:00 Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās Rīgā, Baznīcas ielā 25-3 notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots izskatīt profesionālās izglītības iestāšu sniegto informāciju un saskaņot plānoto izglītojamo uzņemšanu valsts budžeta finansētās un Eiropas Struktūrfondu finansētās profesionālās izglītības programmās 2014.gada septembrī. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2014. gada 6. februāris

 1. ×

  1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 6.februārī, plkst. 10:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Rīgā, Baznīcas ielā 25, 3.stāvā, Rīgā notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā izskatāmie jautājumi:    NEP darbības izvērtējums 2013.gadam.   NEP sanāksmju plāns, vadlīnijas 2014.gada I pusgadam.   Darba vidē balstīta profesionālā izglītība.   Prakses vietu nodrošināšana un sadarbība ar darba devējiem Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozaruekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2013. gada 14. novembris

 1. ×

  1. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme:

  2013.gada 14.novembrī plkst. 15:00 Latvijas Darba devēju konfederācījā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  2013.gada 14.novembrī plkst. 15:00 Latvijas Darba devēju konfederācījā Baznīcas ielā 25-3, Rīgā, notiks Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas NEP sanāksme.   Darba kārtībā izskatāmie jautājumi:  1. Nozares profesiju standartu no 2001.gada līdz 2007.gadam pārskatīšana (revīzija) 1.-3. kvalifikācijas līmenim. 2. Nozares saistīto profesiju kartes aktualizācija. 3. Akreditācijas ekspertu saraksta papildināšana. 4. Nozares profesiju popularizēšana vispārizglītojošās izglītības iestādēs.