Tuvākie notikumi

Pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

Otrdiena, 2015. gada 24. novembris

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 24.novembrī Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās, Baznīcas ielā 25-3, Rīgā notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots skatīt šādus jautājumus: Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam; Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā; Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem; Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes projekta laikā paveiktais. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Piektdiena, 2015. gada 2. oktobris

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 2.oktobrī, plkst.11:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Baznīcas ielā 25-3, Rīgā notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmiei jautājumi: Tūrisma nozares kvalifikācijas līmeņu apraksta projekts Tūrisma nozares saistīto profesiju kartes pilnveides projekts  Lai iegūtu vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, lūdzu, sazināties ar Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Pirmdiena, 2015. gada 21. septembris

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 21.septembrī, plkst.10:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Baznīcas ielā 25-3, Rīga notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  NEP sanāksme notiks atsevišķi tikai Tūrisma nozares pārstāvjiem! Sanāksmē tiks skatīti šādi jautājumi: Tūrisma nozares kvalifikācijas līmeņu apraksta projekts. Tūrisma nozares saistīto profesiju kartes pilnveides projekts. Lai iegūtu vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, lūdzu, sazināties ar Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Pirmdiena, 2015. gada 7. septembris

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 7.septembrī, plkst.13:00 Latvijas Darba devēju konfederācijā, Baznīcas ielā 25-3, Rīga notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē tiks skatīti šādi jautājumi: Skaistumkopšanas nozares kvalifikācijas līmeņu apraksta projekts  Kosmetoloģijas koledžas prezentācija Lai iegūtu vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, lūdzu, sazināties ar Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2015. gada 14. aprīlis

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 14.aprīlī plkst.15:00  Latvijas Darba devēju konfederācijas 3.stāva zālē (Baznīcas ielā 25-3, Rīgā) notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Šoreiz NEP sanāksme notiks atseviķi tikai Tūrisma nozares pārstāvjiem! Sanāksmē tiks skatīti jautājumi par par Tūrisma nozares pamatprofesiju aprakstiem un to saskaņošanu. Lai iegūtu vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, lūdzu, sazināties ar Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2015. gada 19. februāris

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 19.februāri, plkst.15:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībās telpās Bruņinieku ielā 29/31-314.kab., Rīgā notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Šoreiz NEP sanāksme notiks atseviķi tikai Skaistumkopšanas nozares pārstāvjiem! Sanāksmē tiks skatīti jautājumi par Skaistumkopšanas nozares pamatprofesiju aprakstiem 2.-4.kvalifikācijas līmenim Lai iegūtu vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, lūdzu, sazināties ar Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Trešdiena, 2014. gada 17. decembris

 1. ×

  1. Tūrisma, skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 17.decembrī, plkst.14:00, Latvijas Darba devēju konfederācijas telpās, Rīgā, Baznīcas ielā 25-3 notiks Tūrisma, skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots skatīt jautājumus par: 1. Modulāro profesionālās izglītības programmu Tūrisma nozarē izstrādes gaitu; 2. Modulāro profesionālās izglītības programmu Skaistumkopšanas nozarē izstrādes gaitu; 3. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes gaitu; 4. Akreditācijas ekspertes S.Vērdiņas saskaņošanu. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Tūrisma, skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 14. oktobris

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 14.oktobrī, plkst.10:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībās telpās Bruņinieku ielā 29/31-314.kab., Rīgā notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā jautājumi: 1.     Par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā 2.     Par akreditācijas un eksaminācijas ekspertiem 3.     Par Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertiem modulāro profesionālās izglītības programmu un profesionālo kvalifikācijas eksāmenu vērtēšanā Lai iegūtu vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, lūdzu, sazināties ar Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru eskpertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2014. gada 7. augusts

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 7.augustā plkst.14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ēkā, Bruņinieku ielā 29/31, 314.telpā notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē tiks skatīti jautājumi: 1) par ekspertu piesaisti izstrādāto Modulāro profesionālo izglītības programmu un moduļu kartes tūrisma un skaistumkopšanas nozaru kvalifikācijām izvērtēšanai; 2) par novērojumiem kvalifikācijas eksāmenos; 3) par aktualizēto PS "Spa speciālists"; 4) par "mazo" (< kā 300 audzēkņi) skolu nākotni; 5) par papildus uzņemšanu, t.sk. šādās PII un kvalifikācijās: - Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola - kvalifikācija "Konditors; - Rīgas Stila un modes vidusskola - kvalifikācija "Frizieris"; - Sarkanā Krusta medicīnas koledža - IP "Mājturība", kvalifikācija "Auklis"; IP "Māszinības", kvalifikācija "Māsas palīgs", IP "Fizioterapija", kvalifikācija "Masieris"; visām kvalifikācijām  - iepriekšējā izglītība  - vidējā vai no 18 gadu vecuma.   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Ceturtdiena, 2014. gada 29. maijs

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 29.maijā, plkst.15:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībās telpās Bruņinieku ielā 29/31-314.kab., Rīgā notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »


  Sanāksme tiks veltīta diskusijai par Tūrisma nozares kvalifikāciju kartes viesnīcu nozares profesijām.   Lai iegūtu vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, lūdzu, sazināties ar Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 22. aprīlis

 1. ×

  1. Nozares ekspertu padomes sanāksme jautājumā par profesiju "Spa speciālists":

  2014.gada 22.aprīlī, plkst.11:00, LBAS ēkā (Bruņinieku iela 29/31, Rīga), 314.telpā,  tiek organizēta Tūrisma un skaistumkopšanas Nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme jautājumā par profesiju " Spa speciālists"

   

   

  Lasīt vairāk »

  Tikšanās laikā iepazīstināsim ar NEP viedokli šai jautājumā un atbildēsim uz interesējošajiem jautājumiem. Aicinām piedalīties visus ieintersētos! Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 18. februāris

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 18.februārī plkst. 10:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, 5.stāvā  notiks Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

   

  NB! Mainīta sākotnēji plānotā sanāksmes norises vieta!

   

  Lasīt vairāk »

  Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2013. gada 10. decembris

 1. ×

  1. Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes sanāksme:

   

  2013.gada 10.decembrī plkst.14:00 Rīgā, Kr. Barona ielā 12, Benjamiņa nama kamīnzālē notiks Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā: Tūrisma un skaistumkopšanas NEP darbības 2013.gada izvērtējums, atbilstoši darba plānam. Aktivitāte „Darbnīcas jauniešiem” Tūrisma un skaistumkopšanas nozares rezultāti. Par 2014. gada janvāra un februāra uzņemšanas rezultātiem profesionālās izglītības programmās (mācību ilgums 1 un 1,5 g) rezultātiem. „Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas ieviešana profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturā” izstrādāto darba materiālu pārbaudījuma darbam profesionālajām kvalifikācijām „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” un „ Pavārs ”.   Lai iegūtu vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, lūdzu, sazināties ar Tūrisma un skaistumkopšanas Nozaru eskpertu padomes sekretariātu.