Tuvākie notikumi

Pirmdiena, 2018. gada 25. jūnijs

Otrdiena, 2015. gada 29. septembris

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 29.septembrī plkst.10:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās, Rīgā,  Z.A.Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, un komerczinības) nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē tiks apstiprināti līmeņu apraksti nozares profesijām,  papildināti nozares profesiju apraksti, pārskatītas izmaiņas nozares profesiju kartē.   Vairāk informācijas par plānoto sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2015. gada 18. augusts

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 18.augustā plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padome sanāksme

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots diskutēt un pieņemt atbilstošus Lēmumus saistībā ar nozares profesiju karti un aprakstiem, kas būs par pamatu nozares darba tirgus prasībām saistībā ar apmācību un izglītību nākotnē (gan mācību programmu īstenošanā, gan profesiju standartu un pamatprasību izstrādē). Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padomes sekretariātu

Otrdiena, 2015. gada 26. maijs

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas(vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozaru ekspertu padome (NEP) sanāksme:

  26.05.2015., plkst. 10.00, Rīgā, Meierovica bulv. 16/1, VIAA zālē, 5.st. notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu sanāksme.

  Lasīt vairāk »

Otrdiena, 2015. gada 17. marts

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 17.martā plkst.10:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās, Rīgā,  Z.A.Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, un komerczinības) nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

Otrdiena, 2015. gada 20. janvāris

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2015.gada 20.janvārī plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padome sanāksme

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi:   1.     Deleģēto ekspertu apstiprināšana darbam mācību iestāžu profesionālo izglītības programmu akreditāciju komisijās un dalībai kvalifikācijas eksāmenu komisijās un  jaunu uzņēmējdarbības NEP locekļu apstiprināšana   2.     Kā piemērot MK noteikumu Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju" apsardzes jomas profesiju apguves programmām   3.     Par Nozaru kvalifikāciju struktūras aktualizēšanu. Nozaru kvalifikāciju struktūras (pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas) atbilstība darba tirgus prasībām   4.     Par Uzņēmējdarbības NEP atbalstu profesionālās izglītības programmas īstenošanai ,,lietvedis,, privātajā mācību iestādē   5.     Uzņēmējdarbības NEP darba plāna projekts un vadlīnijas  2015. gadam.   6.     Pārskats par Uzņēmējdarbības NEP paveikto 2014.gadā. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 4. novembris

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 4.novembrī plkst.9.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padome sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā tiks skatīti šādi jautājumi: Problēmas un risinājumi darba vidē balstītu mācību īstenošanā Par grozījumiem Profesionālā izglītības likumā Informācija par modulāro profesionālo izglītības programmu (IP) izstrādes gaitu nozares profesijām Par Profesionālo kvalifikācijas eksāmenu (PKE)  izstrādes gaitu nozares profesijām Par Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu sagatavošanas atbilstību darba devēju prasībām nozares profesijās. Par nozares pārstāvjiem, kas ieguvuši kvalifikāciju novērtējot ārpus formālās izglītības gūtās kompetences. Par Nozaru kvalifikāciju struktūras aktualizēšanu. Nozaru kvalifikāciju struktūras (pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas) atbilstība darba tirgus prasībām. Uzņēmējdarbības nozares IP un PKE ekspertu G.Jonāses un A.Pāvulas ziņojums par darba gaitu Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 16. septembris

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas(vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  16.09.2014., plkst. 10.00, Rīgā, Meierovica bulv. 16/1, VIAA zālē, 5.st. notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu sanāksme

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē izskatāmie jautājumi: Nozares vajadzību identificēšana par nepieciešamajām profesionālās izglītības programmām - Par uzņemšanu valsts un ESF finansētās profesionālas izglītības programmās 2014./2015.mācību gadā Informācija par modulāro profesionālo izglītības programmu (IP)un profesionālā kvalifikācijas eksāmena (PKE)  izstrādi nozares profesijām. Par "Par apmācāmo uzņemšanu valsts finansētās un ESF finansētās profesionālās  izglītības  programmās 2014./2015. gadā" tabulā iekļautās informācijas atbilstību: 1) Profesiju kartēs iekļautajām profesijām; 2) EM prognozētajam darba tirgus pieprasījumam; 3) IZM izsniegtajām licencēm, akreditācijas lapām par studiju programmu īstenošanu. Par informācijas apmaiņas nepieciešamību un iespējām starp visām NEP ( Tūrisma NEP, Būvniecības NEP, Transporta NEP).   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) NEP sekretariātu

Otrdiena, 2014. gada 8. jūlijs

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 8.jūlijā plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padome sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā tiks skatīti šādi jautājumi: Pieaugušo apmācība privātajā izglītības iestādē - mācību centrā "BUTS"; Modulāro profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādes izvērtēšanai piesaistāmo nozares ekspertu kvalifikācijai izvirzāmās prasības; Eksperta apstiprināšana modulāro profesionālo izglītības programmu un profesionālā kvalifikācijas eksāmena izstrādes izvērtēšanai; Latvijas drošības biznesa asociācijas deleģēto ekspertu apstiprināšana darbam profesionālo izglītības programmu akreditāciju komisijās, profesiju standartu izstrādē un dalībai kvalifikācijas eksāmenu komisijās; Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) Nozaru ekspertu padomes sanāksmju vadlīniju 2014.gada II pusgadam saskaņošana un apstiprināšana; Informācija par  apkopotajiem  NVA darba tirgus pētījumiem, kas sagatavoti pēdējos 2 gados NVA projekta  ietvaros. Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2014. gada 29. aprīlis

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas(vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozaru ekspertu padome (NEP) sanāksme:

  2014.gada 29. aprīlī plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā Meierovica bulvārī 16/1., konferenču zālē (5.stāvs), Rīgā notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību)  nozaru ekspertu padome (NEP) sanāksme

  Lasīt vairāk »

  Darba kārtībā plānots skatīt šādus jautājumus: Par jauno studiju programmu licencēšanas iespējām.   Par uzņemšanu profesionālajā  kvalifikācijā "Restorānu pakalpojumu komercdarbinieks" Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolā   Par mazumtirdzniecības komercdarbinieku audzēkņu nodrošināšanu ar prakses vietām    Par profesionālās izglītības satura reformu un Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu kompetenču paaugstināšanu  Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) NEP sekretariātu

Trešdiena, 2014. gada 26. februāris

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu padomes sanāksme:

  2014.gada 26.februārī plkst.10:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  Sanāksmē plānots skatīt šādus jautājumus: 1. Par izveidoto e-vidi nozaru ekspertu padomēm; 2. Par jauno studiju programmu licencēšanas iespējām; 3. Aptaujas rezultāti par profesijas nosaukumu „Rēķinvedis”; 4. Par izglītojamo uzņemšanas plāniem profesionālās vidējas izglītības programmā „Komerczinības” ar iegūstamo kvalifikāciju ,,Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks”; 5. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu padomes 2013.gada darbības izvērtējums; 6. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu padomes sanāksmju plāna 2014.gada pirmajam pusgadam saskaņošana un apstiprināšana; 7. Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu padomes sastāva aktualizēšana.   Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares ekspertu padomes sekretariātu.

Otrdiena, 2013. gada 3. decembris

 1. ×

  1. Uzņēmējdarbības nozaru ekspertu padomes sanāksme:

  2013.gada 3.decembrī plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, Rīgā, 5.stāva konferenču zālē notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares ekspertu padomes sanāksme.

  Lasīt vairāk »

  2013.gada 3.decembrī plkst.10.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, Rīgā, 5.stāva konferenču zālē notiks Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares ekspertu padomes sanāksme.   SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBĀ Nozares profesiju standartu revīzija (1.-3. profesionālās kvalifikācijas līmenis); Nozaru ekspertu padomes locekļu saraksta aktualizācija.   Lai iegūtu vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi, lūdzu, sazināties ar Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares ekspertu padomes sekretariātu.