Kas mēs esam

Nozaru ekspertu padomes ir nozaru konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts, nozares darba devēju un to organizāciju, darbinieku (arodbiedrību) organizāciju, profesionālo organizāciju un nozares speciālistusadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos.      

 

Kopš 2011.gada Eiropas Sociālā fonda projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001, ir izveidotas un aktīvi darbojas 12 Nozaru ekspertu padomes.

Nozaru ekspertu padomes izveidotas šādās tautsaimniecības nozarēs:
1. Tūrisms, skaistumkopšana;
2. Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares - ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide;
3. Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
4. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
5. Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde);
6. Būvniecība;
7. Enerģētika;
8. Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
9. Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības);
10. Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
11. Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains;
12. Transports un loģistika.

 

Projekta ietvaros veiktā iepirkuma rezultātā trīs konsultāciju kompānijas 2012.gadā ir veikušas nozaru detalizētas izpētes.

SIA „Ernst & Young Baltic” pētīja no 1. līdz 10. nozarei.

Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” pētīja 11. nozari.

SIA „AC KONSULTĀCIJAS” pētīja 12. nozari.

 

Ar pētījuma rezultātiem varat iepazīties sadaļā "Nozaru kvalifikāciju sistēma".

 

Aktuāli: