NEP darbība

Nozaru ekspertu padomju (NEP) darbu vada NEP sekretariāts, kas sastāv no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Valsts izglītības satura centra nozaru konsultantiem.

NEP sekretariāts sasauc NEP sanāksmes pēc NEP locekļu ierosinājuma, ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos.

NEP locekļi ir valsts, darba devēju un to organizāciju, darbinieku un to organizāciju (arodbiedrību) un nozares pārstāvošo profesionālo organizāciju deleģētie pārstāvji darbam NEP.

 

Nozaru ekspertu padomju sastāvs

Nozaru ekspertu padomēs pēc brīvprātības principa iesaistās:

 • nozares darba devēju organizācijas vai to apvienības;
 • nozares arodbiedrības organizācijas;
 • Latvijas Amatniecības kamera;
 • Izglītības un zinātnes ministrija;
 • Ekonomikas ministrija;
 • Labklājības ministrija;
 • Kultūras ministrija;
 • Satiksmes ministrija;
 • Zemkopības ministrija;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • un citas institūcijas.

Tādējādi tiek nodrošināta visu ieinteresēto pušu – valsts, darba devēju un to organizāciju, darbinieku un to organizāciju (arodbiedrību) un nozares pārstāvošo profesionālo organizāciju – deleģēto pārstāvju līdzdalība Nozaru ekspertu padomju darbā.

Šāds sociālo partneru iesaistes mehānisms nodrošina:

 • sociālo partneru līdzatbildību;
 • pasūtījuma principu – kad tautsaimniecības nozaru pārstāvji prognozē nākotnē pieprasīto speciālistu skaitu un profilu;
 • priekšnoteikumus elastīgas izglītības sistēmas izveidei.

Aktuāli: