Būvniecības nozares ekspertu padomes pārstāvju tikšanās ar profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem

Datums: 2014.01.29

Būvniecības nozares ekspertu padome (NEP) 2014.gada darbību uzsāka ar aktīvu darbību jau janvārī. 2014.gada 20.janvarī notika Būvniecības NEP sanāksme, kuras laikā tika apstiprināts gan darba plāns 2014.gadam, gan sanāksmju plāns 2014.gada I pusgadam un izvirzīti priekšlikumi nākamo sanāksmju tēmām. Kā galvenā tēma Būvniecības NEP sarunām tika virzīta profesionālās kvalifikācijas izglītības dokumentu pieprasīšana darba vietās, ko būtu jāparedz attiecīgo likumu normās.

 

Savukārt, sekojot līdzi Būvniecības NEP uzstādītajiem mērķiem, 2014.gada 24.janvārī norisinājās tikšanās starp nozares speciālistiem un profesionālo izglītības iestāžu jauniešiem, kuri apgūst kādu no būvniecības profesijām. Jauniešiem tika sniegta informācija par Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, tā uzdevumiem, mērķiem un nozaru ekspertu padomju darbību, īpaši akcentējot Būvniecības NEP. Tika prezentēta jaunatklātā mājas lapa www.nozaruekspertupadomes.lv. Ar lielu interesi jaunieši uztvēra informāciju par profesionālās kvalifikācijas struktūru (profesiju karti), kurā katrs meklēja sevis pārstāvēto profesiju un sāka apjaust būvniecības nozares apjomu gan sektoru, gan profesiju skaita ziņā.

 

Latvijas Būvnieku asociācijas valdes loceklis Normunds Grīnbergs diskutēja ar jauniešiem par prakšu vietu pieejamību, par sadarbību starp praktikantu un darba devēju, kā arī visu iesaistīto personu attieksmi pret darbu. Šī tēma bija aktuāla visiem klātesošajiem, jo pārsvaram no jauniešiem tuvākajā laikā bija jāmeklē prakses vietas.

 

 

 

SIA „Knauf” tehniskais direktors Andris Veinbergs iepazīstināja jauniešus ar SIA „Knauf” izcelsmi, vēsturi, produkcijas un darbības veidiem. Tika diskutēts arī par starptautisko profesionālās meistarības konkursu jauniešiem „Euro skills 2012”, kurā piedalījās komanda no Latvijas, tai skaitā divi Sausās būves speciālisti/apmetēji no Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas un Flīzētājs no Limbažu profesionālās vidusskolas, kā arī  A.Veinbergs kā eksperts sausās būves sadaļā. Kā jaunums visiem bija jauno profesiju „Sausās būves montētājs” un „Sausās būves tehniķis” izstrāde un iekļaušana izglītības sistēmā.  Tika runāts arī par duālās izglītības ienākšanu Latvijā un sniegti Vācijas piemēri.

 

Jaunieši uzstājās ar prezentācijām par izglītības iestādēm, par profesijām, kuras apgūst, piemēram, namdaris, apdares darbu tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis u.c. Kopā tika izrunātas īpašās lietas, kas ir izglītības iestādēs, piemēram, Cēsu profesionālās izglītības diplomdarbi, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas prakses vietas Latvijas kultūrvēsturiskajos pieminekļos, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas izcilā dalība profesionālajos konkursos Eiropā, Mālpils profesionālās vidusskolas Inženierkomunikāciju tehniķu uzvara konkursā „Jaunais profesionālis 2013” utml.

Tikšanās mudināja jauniešus vairāk aizdomāties par nozares nozīmi, lielumu, savas profesijas vietu tajā un pašas personas attiekami pret veicamo dabu. Ekspertu ieguvums bija tieši no jauniešiem dzirdēt domas par izglītības iestādēm, par profesijām un jauniešu nākotnes plāniem.

 

Informāciju sagatavoja

Ieva Gretere

LBAS Būvniecības nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv