Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2014.03.24

 

2014.gada 24.martā plkst.15:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

 

Sanāksmē plānots skatīt šādus jautājumus:
1. Profesionālās izglītības ietekme uz Būvniecības nozares attīstību un kvalitāti
1.1.  strādājošo profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu nepieciešamība/pieprasīšana darba vietā un noteikumu iekļaušana likumdošanā
1.2. Profesionālās kvalifikācijas gradācijas (kategoriju) ieviešanas nepieciešamība
2. Uzņemšanas plāna apstiprināšana valsts un ESF finansētās profesionālās izglītības programmās 2013.g. sept., 2014.g. sept. 
3. Projekta un Būvniecības NEP aktualitātes
 

Virzāmo jautājumu papildināms apkopojums:

Problēma:

Risinājumi

Nekvalificēts/maz-

kvalificēts               

darbaspēks

1.Valstī nav sistēmas darbinieku motivācijai izglītoties - celt savu kvalifikāciju. Likumdošanā jābūt iestrādātam slieksnim - noteikumiem, ka būvobjektā konkrētus darbus, konkrētās profesijās drīkst izpildīt tikai darbinieks ar zināmu kvalifikāciju (jāparedz saprātīgs pārejas periods);

2.Darbinieki apmācāmi ārpus formālās izglītības veidā.

Problēma:

Risinājumi

Profesionālo kvalifikācijas kategoriju ieviešana

1.Kategoriju ieviešana izglītības sistēmā, profesionālajās izglītības iestādēs;

2.Darbiniekam ir profesionālās izaugsmes iespējas, kurai sekotu darba samaksas palielināšana.

3.Kategoriju ieviešanas mehānisms (kārtība, gaita, pārejas periods);

4.Darbinieki, kuri šobrīd jau ir darba tirgū?

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Būvniecības nozares ekspertu padomes sekretariātu