Latvijas Celtnieku arodbiedrības realizē projektu „Sociālais dialogs un cienīgs darbs Latvijas Būvniecības nozarē”

Latvijas Celtnieku arodbiedrība iestājas par cilvēka cienīgu darbu Latvijas būvniecības nozarē, kas veicina nozares ilgtspējīgu attīstību un nozares prestiža paaugstināšanu. Bet zem šiem apzīmējumiem stāv darba ņēmējs, ar kuru sākas viss iepriekšminētais. Lai nozare attīstītos un tiktu celts nozares prestižs, tā priekšnosacījums ir darba ņēmēja labklājība, kuru nodrošina cilvēka cienīgi darba apstākļi. Pēdējā laikā Latvijas Celtnieku arodbiedrība savā ikdienas darbā ļoti bieži saskaras ar sociālā dempinga jautājumiem.

 

Apzinoties, ka šī brīža situācija būvniecības nozarē ir kritiska, Latvijas Celtnieku arodbiedrība sadarbībā ar darba devēju organizāciju Latvijas Būvnieku asociāciju un Norvēģijas Celtnieku arodbiedrību Fellesforbundet ir uzsākusi darbu pie divu gadu ilga projekta „Sociālais dialogs un cienīgs darbs Latvijas Būvniecības nozarē”.  Projekts tiek realizēts ar Norvēģu finanšu instrumenta Norway Grants un tā apakšprogrammas Innovation Norway (globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai) atbalstu.

 

Projekta mērķis ir būvniecības nozares pārstāvju redzesloka un zināšanu papildināšana, un darbaspēka konkurētspējas pieauguma veicināšana. Informācijas sniegšana un izglītošanas iespēju radīšana Latvijas būvniekiem (darba ņēmējiem un darba devējiem) par cienīga darba būtību, tā ietekmi uz sabiedrības labklājības uzlabošanu, kā arī sociālā dialoga attīstības iespējām, un sociālo partneru vienotas sadarbības rezultātu ietekmi uz ekonomiskās situācijas attīstību un stabilitāti, un būvniecības nozares prestiža celšanu Latvijā.

 

Informāciju sagatavoja

Ieva Gretere

LBAS Būvniecības nozares konsultante

darba ņēmēju satura jautājumos

 

 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv

Kristīna Pētersone (2016.05.30 10:49:34)

Raksta datums?