NEP sekretariāts

Ieva Gretere

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos


 

Ieva.gretere@lbas.lv

 

Silvija Bruņa
 

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nozares konsultante darba devēju satura jautājumos


silvija.bruna@gmail.com
buvnieciba@lddk.lv

Helga Kaukule

 

Valsts izglītības satura centrs

Nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos

 

helga.kaukule@visc.gov.lv

 

 

Nozaru ekspertu padomes sekretariāts norādītajā sastāvā darbojās līdz Eiropas Sociālā fonda “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas beigām - 2015.gada 30.novembrim.

 

Pēc 2015.gada 30.novembra jautājumos, kas saistīti ar nozaru ekspertu padomēm, sazināties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju: e-pasts: lddk@lddk.lv, tel. 67225162