Dalība profesionālās kvalifikācijas „Elektronikas tehniķis” praktiskās daļas eksāmenā

Datums: 2014.07.01

Saskaņā ar 2013./2014. gada darba plānu par sadarbības veicināšanu ar profesionālās izglītības iestādēm un kvalitātes novērtēšanu (profesionālo izglītības iestāžu beidzēju konkurētspēja darba tirgū) Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (eIKT) nozaru ekspertu padomes (NEP) sekretariāts piedalījās kvalifikācijas eksāmenu novērošanā.

eIKT NEP sekretariāta pārstāvji, no arodbiedrību puses, L.Brahmane un darba devēju, puses I.Erele, deleģēti izglītības programmu „Datorsistēmu tehniķis” un „Elektronikas tehniķis” profesionālās kvalifikācijas (teorētiskās un praktiskās daļas) eksāmena novērošanai.

Kvalifikācijas eksāmena praktiskajā daļā tiek pārbaudītas jauniešu profesionālās kompetences, atbilstoši profesijas standartu prasībām.

Eksāmena norise tika organizēta divos etapos, kur jaunieši jau iepriekš bija veikuši patstāvīgu izstrādājumu izgatavošanu un praktiskā kvalifikācijas eksāmenā laikā veica izstrādājuma/ierīces pārbaudi un prezentāciju.

Jauniešiem bija iespēja izvēlēties dažādas tēmas (elektriskās principiālās shēmas izvēli) un aizstāvēšanas laikā pamatot savu izvēli, kas kā pierādījās, vismaz trešdaļai grupas  bija veikta, ņemot vērā viņu nodarbošanos vai hobijus. Komisijas ekspertiem bija jāvērtē jauniešu prasme izprojektēt iespiesto montāžas plati, samontēt izstrādājumu, noformēt principiālās elektriskās shēmas rasējumu, kā arī iespiedplates rasējumu. Tāpat komisija, uzdodot papildjautājumus par jauniešu prezentācijām, vērtēja viņu spēju loģiski un argumentēti pamatot, darba ietvarā aprakstītās elektroniskās izstrādājuma elektriskās principiālās shēmas un to darbības. Tika vērtēta arī jauniešu prasme organizēt darbavietu un uzturēt to kārtībā, kā arī prasme paskaidrot izstrādājuma darbību, demonstrēt izstrādājuma darbību un paskaidrot mērinstrumentu parametru mērījumus, kā arī ne mazāksvarīgais punkts – darba drošības ievērošana – kas vienmēr bijis ļoti būtisks jautājums, jo atbildība gulstas ne tikai uz darba devēja, bet arī darba ņēmēja pleciem, jo visbiežāk tā ir viņu pašu atbildība par savu drošību, dzīvību.

Profesionālās kvalifikācijas „Elektronikas tehniķis” praktiskās daļas eksāmens noslēdzās samērā pozitīvi, kur liela daļa jauniešu guva pozitīvu vērtējumu, t.i., 6 balles un augstāku.

 

Informāciju sagatavoja: eIKT NEP, LDDK darba devēju nozaru konsultante Ieva Erele

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv