Dalība profesionālās kvalifikācijas teorijas daļas eksāmenā

Datums: 2013.12.20

Saskaņā ar 2013.gada darba plānu par sadarbības veicināšanu ar profesionālās izglītības iestādēm un kvalitātes novērtēšanu (profesionālo izglītības iestāžu beidzēju konkurētspēja darba tirgū) Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes sekretariāta pārstāvji, no valsts, H.Kaukule un darba devēju, I.Erele puses, tika deleģēti izglītības programmas „Elektronikas tehniķis” profesionālās kvalifikācijas (teorijas daļas) eksāmena novērošanai.

Eksāmena novērošanas laikā un diskusijās ar komisijas pārstāvjiem konstatētas nepilnības un neprecizitātes vairākos eksāmenu jautājumos, kā rezultātā varētu būt apgrūtināta pilnvērtīga audzēkņu zināšanu izvērtēšana. Novērojumi eksāmena norisē ziņoti novērotāju ziņojumos un tiks pārrunāti ar Valsts Izglītības satura centra, Valsts pārbaudījumu departamenta Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju R.Ančupāni.

Ekspertiem būtu nepieciešams piedalīties kā novērotājiem arī izglītības programmas „Elektronikas tehniķis” profesionālās kvalifikācijas (praktiskās daļas) eksāmena novērošanā, kas varētu notikt 2014.gada 25.jūnijā.

Vizītes laikā pārrunātas arī PIKC Ogres Tehnikuma sadarbības iespējas ar nozaru ekspertu padomi, sarunās piedalās ar I.Brante un I.Dzirkale.

 

Informāciju sagatavoja: eIKT NEP, LDDK darba devēju nozaru konsultante Ieva Erele

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv