E-prasmju nedēļa Latvijā nodarbinātībai un IKT karjerai

Datums: 2014.02.11

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2014. gadā no 24. līdz 30. martam rīko E-prasmju nedēļu Latvijā (Get online week), kur galvenās tēmas šogad ir e-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai, un e-prasmes ikvienam.

Šogad E-prasmju nedēļa veltīta divām galvenajām tēmām:

  • E-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai: e-prasmju apmācību aktivitātes nodarbinātības veicināšanai, e-prasmju novērtēšanas metodes un tiešsaistes rīki, IKT prasmju apliecināšana un sertifikācija, IKT karjeras dienas, IKT karjeras motivācijas pasākumi, IKT sacensības un konkursi jauniešiem, IKT un e-prasmju semināri uzņēmējiem;
  • E-prasmes ikvienam: e-prasmes tiem, kas uzsāk datora un interneta lietošanu - "veic pirmo klikšķi", e-prasmes senioriem, digitālie sociālie mediji, iepazīšanās ar jauniem e-pakalpojumiem, drošība un aizsardzība internetā, interneta ētika un autortiesības.

Jau trešo reizi E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notiks IKT karjeras dienas. Arī Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (EIKT) nozaru ekspertu padomes (NEP) locekļi savos uzņēmumos, un izbraukumos aktīvi līdzdarbojas E-prasmju nedēļas ietvaros. Pasākuma mērķis ir dot iespēju 9. līdz 12. klašu skolēniem iepazīties ar IKT nozari saistīto profesiju noslēpumiem, apmeklējot ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītos uzņēmumus un organizācijas. Būs iespējams gan sekot un iepazīties ar konkrētām profesijām un amatiem, gan uzzināt vairāk informācijas par karjeras iespējām semināru veidā. IKT karjeras dienas ietvaros tiks organizēti arī uzņēmumu izbraukumi uz skolām novadot lekcijas/stundas un augstskolās – atvērto durvju dienas.

E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2014 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas, kuras galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstītības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā. Kopā Eiropas kampaņā e-Skills for Jobs 2014 iesaistījušās vairāk kā 30 valstis.

 

Informāciju sagatavoja: EIKT NEP, LDDK darba devēju nozaru konsultante Ieva Erele

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv