eIKT NEP sekretariāta vizīte Daugavpilī reģionālās sadarbības veidošanai

Datums: 2014.01.31

Šī gada 22. janvārī  Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (eIKT) nozaru ekspertu padomes (NEP) sekretariāta pārstāve darba devēju jautājumos Ieva Erele devās reģionālajā vizītē uz Daugavpili apmeklējot potenciālos sociālos sadarbības partnerus profesionālās izglītības pilnveides jautājumos.

Vizītes laikā tika organizēta tikšanās ar Santu Čeirāni (pedagoģe – karjeras konsultante), Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde par sadarbības iespējām 2014.gada Karjeras nedēļas ietvaros. Tikšanās laikā pārrunāta arī reģionāli nozīmīga projekta iniciatīva „Jauno IT speciālistu skola”, (http://www.izglitiba.daugavpils.lv), kuras mērķis ir motivēt jauniešus padziļināti apgūt IT nozares tēmas un vērst to uzmanību – karjeras iespējām, piedāvājot iespēju kļūt konkurētspējīgākiem un pieprasītākiem, kā izvēloties, kādu citu alternatīvu.

Reģionālās vizītes laikā notikusi arī tikšanās ar Mārīti Kravali – Pauliņu, Daugavpils Universitātes „Karjeras un iniciatīvu centra” vadītāju. Tikšanās laikā pārrunāta iespēja apgūt maģistrantūras programmā karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista profesiju, pārrunāta šī brīža situācija Latvijā. Šis jautājums ticis skatīts un pārrunāts arī padomes līmenī sadarbībā ar Valsts Izglītības un attīstības aģentūras Karjeras departamenta pārstāvjiem, aktualizējot šo speciālistu lomu un apzinot šī brīža situāciju valstī – speciālistu skaits, kvalifikācija, jauniešiem atvēlamo stundu skaits jeb likme, kā arī darba pieejas īpatnības.

Reģionālās vizītes Daugavpilī laikā notikusi arī tikšanās ar Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvi, Vladislavu Stankēviču par iespējamo sadarbību reģionālo ekspertu piesaistē gan akreditāciju, gan kvalifikācijas eksāmenu jautājumā. Ņemot vērā, ka jau šobrīd Latvijas Darba devēju konfederācija un Latgales plānošanas reģiona, Latgales uzņēmējdarbības centrs ir slēdzis sadarbības līgumu,panākta vienošanās, ka veiksmīgai ekspertu piesaistei būtu vien nepieciešams oficiāls pieprasījums.

Vizītes laikā tika apmeklēta arī nozares profesionālās izglītības iestāde un notikusi tikšanās ar Daugavpils profesionālās vidusskolas direktori Ingrīdu Brokāni par aktualitātēm, ERAF projekta virzību un rekonstrukcijas darbu uzsākšana. Plānots, ka mācību procesa uzsākšana jaunajās telpās notiks līdz ar jaunā mācību gada atsākšanu septembrī. Apmeklējot mācību iestādi, jāatzīmē, ka pozitīvi vērtējama e-klases ieviešana gan audzēkņiem, gan pedagogiem, līdz ar jaunā metodiskā materiāla iegādi un ieviešanu. Tikšanās laikā tika pārrunāts izglītības iestādei aktuāls jautājums – Nodarbinātības valsts aģentūras ietvaros rīkotās apmācības, kur iepirkuma procedūru ietvarā tiesības apmācīt iegūst uzņēmumi, tomēr tālāk pakalpojumu realizē caur izglītības iestādes infrastruktūru.

Kopumā reģionālas klātienes tikšanās vērtējamas atzinīgi, jo sniedz pilnīgāku priekšstatu par aktuālo situāciju, kā arī veido izpratni par NEP un profesionālo izglītības iestāžu sadarbības iespējām.

 

Informāciju sagatavoja:eIKT NEP, LDDK darba devēju nozaru konsultante Ieva Erele

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv