eIKT NEP sekretariāta vizīte Rēzeknē reģionālās sadarbības veidošanai

Datums: 2014.01.31

Šī gada 23. janvārī Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (eIKT) nozaru ekspertu padomes (NEP) sekretariāta pārstāve darba devēju jautājumos Ieva Erele devās reģionālajā vizītē uz Rēzekni, apmeklējot potenciālos sociālos sadarbības partnerus profesionālās izglītības pilnveides jautājumos.

Vizītes laikā tika organizēta tikšanās ar Austrumlatgales profesionālās vidusskolas direktori Benitu Virbuli un direktores vietnieci izglītības satura un attīstības jomā Irēnu Kroiči, kā arī notika tikšanās ar Artūru Šnevelu, informātikas skolotāju.

Tikšanās laikā pārrunātas izglītības iestādes aktualitātes, ERAF projekta virzība un rekonstrukcijas darbu uzsākšana. Kā tikšanās laikā informēja izglītības iestādes pārstāvji – plānots, ka mācību procesa uzsākšana jaunajās telpās notiks līdz ar jaunā mācību gada atsākšanu septembrī.

Reģionālās vizītes Rēzeknē laikā organizēta tikšanās arī ar Rēzeknes Izglītības pārvaldes Tālākizglītības un metodiskā centra vadītāju Ilonu Stramkali par sadarbības iespējām 2014.gada Karjeras nedēļas ietvaros un citām aktualitātēm.

Aktualizētsjautājums par to, kā uzrunāt jauniešu auditoriju, kas ir pasīvā daļa, jo īpaši nozīmīgs šis jautājums ir tieši dažādu pasākumu, aktivitāšu laikā, ņemot vērā to, ka tie jaunieši, kas ir aktīvi, tie arī būs turpmāk konkurētspējīgi un nodarbināti, savukārt tie jaunieši, kas pamatā grimst bezcerībā, neiesaistās pasākumos, konkursos, tie ir jaunieši, kas ir nākamā potenciālā Nodarbinātības valsts aģentūras klientūra un ļoti nozīmīgi ir rast risinājumu, kā motivēt šos jauniešus, palīdzēt rast dzīves interesi, aizrautību.

Tāpat ar I.Stramkali pārrunāts ārpusstundu aktivitāšu piedāvājums Rēzeknē, aktualizējot jautājumu par tehniskās jaunrades piedāvājuma iztrūkumu reģionālā skatījumā, jo pretēji IT, elektronikas un dažādu eksaktu prasmju apgūšanai, mūzika, māksla, sports ir ļoti plaši pieejami, kas nenoliedzami ir nozīmīgi, un reizē nepieciešams izskatīt iespēju un paplašināt tehniskās jaunrades pieejamību jauniešiem un citiem interesentiem.

Tikšanās laikā pārrunāts arī jautājums par vispārējo izglītības iestāžu ietekmi uz profesijas izvēli jauniešiem, īpaši ņemot vērā tehnikas virziena programmu pieejamību vismaz 4 izglītības iestādēs. Turpmāk nepieciešams rast idejas un atbalstu no iedzīvotājiem, jauniešu vecākiem, lai varētu ierosināt un attīstīt iniciatīvas, kas gūs atsaucību un atbalstu, jo kā zināms IT nozares loma un pieprasījums nākotnē tikai pieaugs.

Šādas reģionālas klātienes tikšanās vērtējamas atzinīgi, jo sniedz pilnīgāku priekšstatu par aktuālo situāciju, kā arī veido izpratni par NEP un profesionālo izglītības iestāžu sadarbības iespējām.

 

Informāciju sagatavoja: eIKT NEP, LDDK darba devēju nozaru konsultante Ieva Erele

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv