eIKT NEP vizīte Saldus profesionālajā vidusskolā

Saskaņā ar 2013. gada darba plānu par sadarbības veicināšanu ar profesionālās izglītības iestādēm, eIKT NEP sekretariāts devās vizītē uz Saldus profesionālā vidusskolu, Kalnsētas ielā 24, Saldū, kur notika tikšanās ar direktoru O.Garozu, direktora vietnieci izglītības jomā L. Mežzīli, direktora vietnieci profesionālajā darbā I.Kunkuli un projekta vadītāju A. Ozolu.

Tikšanās laikā pārrunātas izglītības iestādes aktualitātes attiecībā uz IKT nozares izglītības segumu, t.sk., profesionālās izglītības programmu „Datorsistēmu tehniķiem”, tās saturu un mācību priekšmetiem. Uzņemšana valsts finansētajā programmā pamatā notiek saskaņā ar IZM pieteiktajiem uzņemšanas plāniem.

   

 

Absolventu skaits - 2012. gadā izglītības iestādē – 628 izglītojamie (dati uz 1.01.2012.). Profesionālo izglītības iestādi absolvējuši 147 izglītojamie. Izglītības iestādē kopumā strādā 96 darbinieki, no tiem 51 pedagogs.

Uzņemšanas plāns – 175 audzēkņi, uzņēma – 159 izglītojamos (dati uz 1.10.2013.). Atskaitīšana - 10,24%.

Atsauce: www.spv.edu.lv

 

Apzināta izglītības iestādes materiāli tehniskās bāze, kur materiāli tehniskās bāzes uzlabošana tiek veikta ar ERAF projektu atbalstu. Notiek daudzfunkcionālas mācību ēkas celtniecība., mācību telpu iekārtošana un aprīkojuma iegāde. Ierīkota bibliotēka – informācijas centrs, videokonferenču klase, mācību klases. Ierīkotas un modernizētas, Saldus, Kalnsētas 24 mācību ēkā – fizikas un matemātikas klases ar aprīkojumu un iekārtām. ERAF ietvaros iegādāti datori, datorprogrammas, licences Ls 89,321 (127.09 eur) vērtībā un datortehnika Ls 7419 (10556.29 eur) vērtībā.

Profesionālās izglītības iestādes izglītojamajiem tikušas organizētas mācību ekskursijas uz dažādiem nozaru uzņēmumiem, izveidota sadarbība ar karjeras portālu www.prakse.lv. Izglītojamie informēti par turpmākās izglītības un karjeras izaugsmes iespējām to izvēlēto profesiju nozarēs. Kvalifikācijas prakses tiek organizētas ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs – Vācija, Itālija, Somija un Francija.

Centralizētajos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos 2011./2012. gada vidējā atzīme uz 24 audzēkņiem bija 7,3 balles.

Turpmākajā sadarbībā nepieciešams apzināt Saldus profesionālās vidusskolas veiksmes stāstus sadarbībā ar reģionālajiem uzņēmējiem, sakarā ar to, ka asociāciju līmenī nozares intereses tiek pārstāvētas galvenokārt valsts ne reģionālā kontekstā, nepieciešams skatīt reģionālo problemātiku sadarbībā ar asociācijām.

 

Informāciju sagatavoja: Ieva Erele eIKT NEP, LDDK darba devēju nozaru konsultante. 

 

 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv