Nozares atbalsts obligāto valsts pārbaudes darbu noteikšanai fizikā un ķīmijā

Datums: 2014.02.10

LR Izglītības un zinātnes ministrija, izvērtējot Latvijas Darba devēju konfederācijas ierosinājumu „Par obligāto valsts pārbaudes darbu noteikšanu fizikā un ķīmijā” un ņemot vērā LR Ekonomikas ministrijas prognozēto dabaszinātņu un inženierzinātņu speciālistu nepietiekamību 2020.gadā, izskatījusi nepieciešamību ieviest obligātos valsts pārbaudes darbus – centralizētos eksāmenus vai diagnosticējošos darbus – fizikā un ķīmijā 9. un 12.klašu skolēniem.

Jau ziņots, ka šī gada 7. janvārī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts priekšlikums no 2015./2016.mācību gada ieviest piekto obligāto centralizēto eksāmenu pēc izvēles fizikā vai ķīmijā, nosakot, ka 12. klases absolventiem obligāti būs jāizvēlas starp eksāmenu ķīmijā vai fizikā.

Līdz šim skolēniem, beidzot vispārējās vidējās izglītības iestādi, bijis jākārto četri centralizētie eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un viens eksāmens izvēles mācību priekšmetā. Ar papildu eksāmena ieviešanu iecerēts veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un paaugstināt Latvijas izglītības iestādes beigušo jauniešu konkurētspēju darba tirgū nozarēs, kur nepieciešamas labas zināšanas eksaktajos priekšmetos.

Pēc LR Izglītības un zinātnes ministrijassniegtās informācijas šajā mācību gadā tikai 8 % no augstskolās uzņemto studentu skaita bija izvēlējušies studēt dabaszinības un matemātiku, bet 16 % - inženierzinātnes. Turpretī LR Ekonomikas ministrijas ilgtermiņa darba tirgus prognozes liecina, ka tieši šajās profesijās būs straujākais pieprasījuma kāpums un piedāvājums tirgū to nespēs kompensēt. Turklāt jāņem vērā, ka šajās jomās ir arī izteikta speciālistu novecošana.

Mērķa sasniegšanai noteikti arī trīs apakšmērķi, kas ietver – nepieciešamību paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru, tāpat nepieciešams veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē, un uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību un resursu konsolidāciju.

Nepieciešamību ieviest obligātos valsts pārbaudes darbus – centralizētos eksāmenus vai diagnosticējošos darbus – fizikā un ķīmijārosinājušas un viennozīmīgi atbalsta arī Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru vadošās asociācijas Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA), Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) un arī citu tautsaimniecībai nozīmīgu nozaru asociācijas un to biedri. Kā arī ļoti nozīmīgs pavērsiens nozaru skatījumā ir tas, ka Izglītības attīstības pamatnostādnēs ir paredzēts atbalsts neformālās izglītības programmu īstenošanai, lai stiprinātu 21. gs. prasmes, kas gūstamas tehniskās jaunrades programmu interešu izglītībā ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:eIKT NEP, LDDK darba devēju nozaru konsultante Ieva Erele

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv