Valsts olimpiāde informātikā kā apliecinājums Latvijas jauniešu talantam

Datums: 2014.02.13

2014.gadā valsts olimpiāde informātikā notiks Ogrē no 26. līdz 28. februārim. Plānotais dalībnieku skaits olimpiādē ir aptuveni 80 skolēnu. Ar novada atbalstu valsts olimpiāde informātikā notikts Ogres 1.vidusskolā un Ogres Valsts ģimnāzijā, kur katram dalībniekam tiks nodrošināts atbilstošais materiāli tehniskais nodrošinājums. Olimpiādi organizē Ogres 1.vidusskolas informātikas skolotājs, novada informātikas metodiskās apvienības vadītājs Juris Daļeckis.

Parasti informātikas (programmēšanas) olimpiādes tiek rīkotas Latvijas novadu pilsētās, kur var izmantot augstskolu materiāltehnisko bāzi (Ventspils, Rēzekne, Jelgava, Daugavpils).

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe atzinusi, ka valsts mēroga olimpiādes rīkošana ir atbildīgs darbs, kā arī, ka novadā informātikas sfērā ir profesionāli, pieredzējuši pedagogi, un izglītības iestādēs sagādāta atbilstoša materiāltehniskā bāze, lai varētu tikt organizēts šāds pasākums.

J. Daļeckis informē, ka valsts mēroga informātikas (programmēšanas) olimpiādē piedalīsies labākie novadu olimpiāžu dalībnieki no Rīgas, Cēsīm, Saldus, Daugavpils un citiem novadiem.

Pasākuma laikā dalībnieku pedagogiem būs iespēja iepazīties ar Ogres Valsts ģimnāziju, Ogres 1. vidusskolu, kā arī būs iespēja doties uz uzņēmumu SIA „Hanzas elektronika” un tiksies ar uzņēmēju Andri Dambi, kā arī apskatīt Ogres Vēstures un mākslas muzeju.

Olimpiādes pirmo trīs vietu ieguvēji saņems medaļas un diplomus un tiks aicināti uz atlases sacensībām, kurās tiks noskaidroti 6 labākie, kuri Latviju pārstāvēs Baltijas valstu (piedalās 9 valstis) olimpiādē Lietuvā šī gada aprīļa beigās. 

 

Informāciju sagatavoja: EIKT NEP, LDDK darba devēju nozaru konsultante Ieva Erele

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv