Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2014.02.18

2014.gada 18.februārī plkst. 13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme.

 

Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus:

1. Nozares kvalifikācijas struktūras aktualizēšana, uzturēšana;

2. PII 2.kārtas ERAF projektu rezultātu izskatīšana;

3. Nozares ekspertu padomes sanāksmju plāna 2014.gada 1. pusgadam apstiprināšana;

4. Noteikumu projekta "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes eksaminācijas centrus un citas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību" izskatīšana.

 

 

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.