Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2014.12.09

2014.gada 9.decembrī plkst. 13:00 Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Valsts tehnikums” Kr.Valdemāra iela 1c, konferenču zāle, 1.stāvs, Rīgā notika Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme.

 

Darba kārtība:

1.       Sanāksmes darba kārtības precizēšana.

2.       ERAF 3.1.1.1.aktivitātes plānotie rezultāti uz 01.09.2015.

3.       RVT tālākie plāni līdz 2020. gadam (SAM 8.1.3.) vai citas aktivitātes (SAM 8.5.1. vai citi...).

4.       Duālās izglītības attīstības iespējas enerģētikā.

5.     PIKC statuss nozarē "enerģētika" t.sk. audzēkņu sagatavošana starptautiskiem konkursiem.

6.     Atskats uz konferenci "Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām" un Latvijas-Vācijas konferenci par duālo profesionālo izglītību „Darba vidē balstītas mācības – Latvijas ceļš uz duālo profesionālo izglītību“.

7.     Par nākamās nozaru ekspertu padomes sanāksmes laiku un darba kārtību.

 

            M.V.Kalniņš uzrunā sanāksmes dalībniekus, sanāksme tiek pasludināta par atklātu. Darba kārtība tiek papildināta ar punktu, kurā L.Strode iepazīstinās ENEP locekļus ar nepieciešamajām izmaiņām enerģētikas nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrā.

            S.Breiers klātesošos iepazīstina ar ERAF 3.1.1.1.aktivitātes plānotiem rezultātiem enerģētikas jomā uz 01.09.2015 PIKC „Rīgas Valsts tehnikumā”.

            I.Šikova ziņo par RVT tālākiem plāniem līdz 2020. gadam.

            I.Šikova sniedz informāciju par duālās izglītības attīstības iespējām enerģētikā. I.Šikova vēlas uzsvērt, ka nepieciešama MK noteikumu Nr.785 par „Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtību”  pielikuma „Profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot veicama izglītojamo apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā” papildināšana ar profesionālo kvalifikāciju „Elektrotehniķis”. ENEP sekretariāts virzīs šī jautājuma risināšanu projekta vadībai.

            M.V.Kalniņš sniedz ENEP priekšstatu par PIKC statusu nozarē "enerģētika" t.sk. audzēkņu sagatavošanu starptautiskiem konkursiem. PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” apņemas pēc 2015.gada 1.septembrī paredzētās infrastruktūras modernizācijas pabeigšanas pildīt visus MK Noteikumos Nr.144 PIKC uzliktos pienākumus, lai RVT varētu kļūt par enerģētikas nozares Profesionālās izglītības kompetences centru.

            M.V.Kalniņš  - atskats uz konferenci "Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām" un Latvijas - Vācijas konferenci par duālo profesionālo izglītību „Darba vidē balstītas mācības – Latvijas ceļš uz duālo profesionālo izglītību“. M. V. Kalniņš turpinās individuālās konsultācijas ar nozares lielākajiem uzņēmumiem par DVB apmācības ieviešanu.

            L.Strode iepazīstina ENEP locekļus ar nepieciešamajām izmaiņām enerģētikas nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrā. ENEP sekretariāts izsūtīs ENEP locekļiem koriģēto enerģētikas nozares profesionālo kvalifikāciju struktūru ar aicinājumu elektroniski balsot par veiktajām izmaiņām.

 

            ENEP sekretariāts nolemj par nākamās ENEP sanāksmes norises laiku un vietu apstiprināt VIAA telpas Z.Meierovica bulvārī 16-1, 5 stāvs, Rīgā, 2015.gada 10.februārī plkst.13:00. ENEP locekļiem tiks izsūtīti ENEP sanāksmes dokumenti un ENEP sanāksmes protokols.

Vairāk informācijas par sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv