Enerģētikas nozares ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2015.09.29

2015.gada 29.septembrī plkst.13.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Sanāksmē izskatāmie jautājumi:

  • Aktualizētā PKP „Elektromontāžas tehniķis” izskatīšana un apstiprināšana
  • Informācija par projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”
  • Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam
  • Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā
  • Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem
  • Aktualizētā enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra un kvalifikācijas līmeņu apraksti 

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv