Jaunais profesionālis 2013

No 2013. gada 28. februāra līdz 3. martam izstāžu zālē "Ķīpsala" izstādes "Skola 2013" laikā tika organizēts  profesionālās meistarības  konkursu pasākums "Jaunais profesionālis 2013".

Konkursu pasākuma  "Jaunais profesionālis 2013" laikā profesiju paraugdemonstrējumi un profesionālās meistarības konkursi notika   sešpadsmit nozarēs – "Mehānika un mehatronika", "Metālapstrāde", "Enerģētika", Elektronika un automātika", "Transports", "Būvniecība", "Kokapstrāde", "Ķīmiskā rūpniecība", "Tekstilapstrāde", "Skaistumkopšanas pakalpojumi", "Komercdarbība", "Komercpakalpojumi", "Informācija un komunikāciju tehnoloģija", "Poligrāfija", "Veselība un sociālā aprūpe" un "Ceļu būve". Konkursu pasākumu aktivitātes un paraugdemonstrējumi sniedza priekšstatu par profesionālās izglītības iestādēs apgūstamajām profesijām un jaunākajām tehnoloģijām nozarēs.

Enerģētikas nozarē notika "Elektroinstalācijas konkurss", kurā piedalījās sekojošas profesionālās izglītības iestādes, kurās apmāca elektriķus:

·     Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža";

·     Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Tehnikums ";

·     Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums";

·     Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums";

·     Austrumlatgales Profesionālā vidusskola;

·     Cēsu profesionālā vidusskola.

Katru profesionālās izglītības iestādi konkursā pārstāvēja viens izglītojamais (konkursants) un viens pedagogs  (vērtētājs citu konkursantu darbiem).

Konkurss notika izmantojot ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" atbalstu, bet to organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem:, SIA SLO,  SIA Schneider Electric, SIA ABB, AS Sadales tīkls Mācību centru.

 

Elektriķu konkursa augsto profesionālo līmeni nodrošināja darba devēju sagādātie elektroinstalācijas materiāli (vadi, spailes, kontaktligzdas, izolācija, plastmasas instalācijas kanāli, apgaismes ķermeņu ligzdas u.c.) un elektrotehniskā aparatūra (montāžas skapīši, elektroskaitītāji, automātiskie slēdži, atvienotāji, kontaktori, spiedpogas u.c.), kuri atbilda jaunākajām tehnoloģijām.

Konkursa rīcības komitejas sastāvs:

·     priekšsēdētājs V. Černogurovs (AS Sadales tīkls Rīgas reģiona dispečers);

·     locekļi: - O. Makreckis (AS Sadales tīkls Mācību centra vadītājs),  O. Lapčinskis (Mācību centra metodiķis),  I. Paegle (Mācību centra metodiķis).

Rīcības komiteja nodrošināja konkursa uzdevumu sastādīšanu un materiālās bāzes pietiekamības kontroli visiem konkursa dalībniekiem izlozētās darba vietās.

Katram konkursa dalībniekam bija paredzēts:

·     Instalācijas aparatūras montāža atbilstoši sagatavotajam zīmējumam;

·     Instalācijas aparatūras savstarpēja savienošana ar vadiem atbilstoši sagatavotai elektriskai shēmai un pārbaudei ar sprieguma padošanu (Mācību centra personāla uzraudzībā);

·     Elektriskā dzinēja vadības iekārtas un shēmas montāža un elektrodzinēja vadāmības pārbaude ar spriegumu (Mācību centra personāla uzraudzībā).

 

Ekspertu komisija strādāja sekojošā sastāvā:

·     K. Briņķis – komisijas priekšsēdētājs; LEEA izpilddirektors;

·     O. Makreckis – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; Mācību centra vadītājs.

Eksperti:

·   I. Nalivaiko – Austrumlatgales Profesionālā vidusskola;

·   G. Bernics-Berlans – Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums;

·   A. Spruģevics – Cēsu profesionālā vidusskola;

·   R. Rauhmans – Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža";

·   A. Roze – Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums";

·   A. Ozoliņš –  Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Tehnikums";

·   V. Zacmanis – Mācību centra lektors;

·   G. Ošiņš – Mācību centra lektors.

 

Pēc konkursa ekspertu komisijas novērtējuma 1. vietu izcīnīja Rīgas Tehniskās koledžas (RTK) audzēknis M. Ivancovs ar 98,5 punktiem (no 100 iespējamiem punktiem), demonstrējot teicamas teorētiskās zināšanas un izcilu prasmi praktiskā uzdevuma veikšanā. Augsto 2. vietu izcīnīja Ventspils Tehnikuma audzēknis Ē. Rožinskis ar 94,3 punktiem, bet 3. vietu – Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēknis J. Dzilna ar 93,6 punktiem.

 

Vārds

Uzvārds

Mācību iestāde

KOPĀ

Vieta

Pedagogs

Maksims

Ivancovs

PIKC "Rīgas Tehniskā koledža"

98,50

I

R. Rauhmans

Ēriks

Rožinskis

PIKC "Ventspils Tehnikums"

94,30

II

A. Ozoliņš

Jānis

Dzilna

Cēsu Profesionālā vidusskola

93,60

III

A. Spruģevičs

Roberts

Virkavs

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

92,00

IV

A. Roze

Kristaps

Daņiļevičs

PIKC "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

85,00

V

Ģ. Bernics-Berlands

Artēmijs

Aksjonovs

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola

77,70

VI

I. Nalivaiko

Ar izcilām teorētiskām zināšanām izcēlās Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas audzēknis A. Aksjonovs, bet pieļautā kļūda praktiskā uzdevuma veikšanā liedza iespēju cīnīties par uzvarētāju balvām un medaļām. Pirmo triju vietu apbalvošana katrā no 16 nozaru nominācijām notika noslēguma sanāksmē. Tās noslēgumā tika paziņots, ka Ventspils pilsētas dome apbalvo divus kopvērtējumā labākos (pēc punktu skaita) no 16 nozaru profesionālām skolām un viens no viņiem bija M. Ivancovs no RTK, kurš balvā saņēma arī planšetdatoru.

Tātad elektroenerģētiķi sevi ir apliecinājuši kā labākie no 16 nozaru profesionālām izglītības iestādēm.

 

Informāciju sagatavoja: M. Kalniņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozares konsultants darba devēju satura jautājumos, 26.04.2013.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv