KPMG piedāvās stipendijas enerģētikas nozares maģistratūras un doktorantūras studentiem

Datums: 2014.02.14

KPMG Baltics sadarbībā ar Eiropas Zinātnes un  inovāciju apvienību InnoEnergy šogad pirmo reizi Latvijā uzsāks piedāvāt  stipendijas maģistrantūras un doktorantūras studentiem, kas  specializējušies enerģētikas jomā. Lai iepazīstinātu studentus ar  iespējām iegūt stipendiju enerģētikas nozares studijām vadošajās Eiropas  universitātēs, trešdien, 12.februārī, Rīgas Tehniskajā universitātē  (Rīgā, Kaļķu ielā 1, 403. auditorijā) notika pirmais informatīvais  seminārs. 

 

Savukārt 20.februārī  par stipendiju iegūšanas iespējām būs  iespējams uzzināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās  fakultātes alternatīvās enerģijas laboratorijā (Jelgavā, J.Čakstes  bulvārī, 5, 516.telpā).

 

KPMG Baltics enerģētikas  sektora eksperts Gregorijs Rubinčiks: “Pieprasījums pēc augsti  kvalificētiem un ar uzņēmējdarbību saistītiem absolventiem, it īpaši  maģistriem un doktoriem, Eiropā katru gadu turpina palielināties. Tā ir  unikāla iespēja Latvijas jaunajiem speciālistiem iegūt vai papildināt  savas zināšanas ne vien labākajās Eiropas tehniskajās universitātēs,  biznesa skolās, bet arī iegūt praktisko pieredzi ar enerģētiku  saistītajos uzņēmumos. Šajā programmā studenti pilnveidosies gan kā  enerģētikas inovatori, gan arī apgūs nozarei specifiskās biznesa  prasmes. Studentiem ir iespēja studēt vienu gadu vienā, bet otru gadu  citā universitātē, kā arī gūt praktisku pieredzi, strādājot izvēlētajā  prakses vietā. Studenti pēc divu gadu studijām iegūst divus diplomus no  divām dažādām prestižām InnoEnergy programmas universitātēm. Programmas  ietvaros tiks segta studiju maksa, kā arī piešķirta divu gadu stipendija  - 750 eiro mēnesī. Studiju sākums - 2014.gada septembris.”

 

KIC-InnoEnergy  atbalsta programmas ietvaros KPMG Baltics Latvijā piedāvās finansējumu  trīs atbalsta virzienos: 1) Izglītības veicināšana enerģētikas inovāciju  jomā (maģistrantūra un doktorantūra); 2) Inovatīvi pētījumi enerģētikas  jomā; 3) Jaunu inovatīvu enerģētikas nozares uzņēmumu (Start up)  veicināšana. Šie uzņēmumi Latvijā var pretendēt uz vairāk nekā 0,5  miljoniem eiro lielu finansiālo palīdzību. Lai atbalstītu veiksmīgu šo  projektu īstenošanu, KPMG un KIC-InnoEnergy palīdzēs izvērtēt projektu  ekonomisko pamatojumu, līdzdarbojoties biznesa plāna izstrādē un apzinot  potenciālos noieta tirgus. Drošāku biznesa uzsākšanu šiem uzņēmumiem  veicina arī tas, ka daudzi enerģētikas holdingi ir arī programmas  sadarbības partneri. Projekta atbildīgā kontaktpersona ir KPMG Baltics  pārstāvis Gregorijs Rubinčiks (tālr.: 67038000, e-pasts:  grubinchik@kpmg.com).

 

Par KPMG (kpmg.com/lv)

KPMG  ir starptautisks biznesa konsultantu kompāniju tīkls, kas sniedz  audita, revīzijas, nodokļu, juridiskos un konsultāciju pakalpojumus.  Baltijas valstīs un Baltkrievijā KPMG sniedz arī dauzveidīgus  konsultāciju pakalpojumus enerģētikas sektoram. KPMG darbojas 155  valstīs un visā pasaulē nodarbina 155 000 strādājošo. KPMG Baltijas  valstīs ir viens no vadošajiem profesionālu pakalpojumu sniedzējiem  reģionā.

 

Par KIC InnoEnergy (http://www.kic-innoenergy.com/)

KIC  InnoEnergy ir viena no trijām Eiropas Tehnoloģiju institūta Zinātnes un  inovāciju apvienībām (KIC - Knowledge and Innovation Community), kas  izveidota ar mēŗki sekmēt universitāšu, pētniecības centru un institūtu  sadarbību ar enerģētikas nozares uzņēmumiem. KIC InnoEnergy misija ir  būt vadošajam inovāciju un izgudrojumu virzītājspēkam  ilgtspējīgas  enerģijas jomā. KIC InnoEnergy ir vairāk nekā 150 sadarbības partneri  dažādās Eiropas valstīs, tajā skaitā 27 universitātes, 25 pētniecības  centri un 98 enerģētikas nozares uzņēmumi. KIC InnoEnergy ir iesaistīts  Eiropas Komisijas H2020 programmā, lai veicinātu inovatīvu un tīru  tehnoloģiju izmantošanu enerģētikas nozarē.

 

Avots: www.eunp.lza.lv

http://www.eunp.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=3371&Itemid=1