Latvenergo grupas personāla speciālisti vienojas, kā uzlabot skolēnu un studentu prakses

Datums: 2014.03.14

2014. gada 20. februārī notika AS "Latvenergo", AS "Latvijas elektriskie tīkli" un AS "Sadales tīkls" personāla speciālistu un darbaudzinātāju diskusija par izglītības iestāžu praktikantu apmācības uzlabošanu koncernā. 

Tās mērķis bija formulēt Latvenergo grupas uzņēmumu kopēju viedokli vairākos jautājumos – Profesionālās izglītības kompetences centra izveidošana enerģētikas nozarē, iesaistīšanās lietderība duālās izglītības nodrošināšanā, kā arī Latvenergo grupas prakšu organizēšanas pamatprincipi.

Pasākumā piedalījās AS "Latvenergo" personāla speciālisti un pieredzējuši darbaudzinātāji.

AS "Sadales tīkls" pārstāvēja Mācību centra direktors Osvalds Makreckis un personāla vadības speciālisti. AS "Latvijas elektriskie tīkli" pārstāvēja dienestu vadītāji, kuri visaktīvāk nodrošina prakses vietas.

Diskusijas dalībnieki vienojās par prakšu organizēšanas kārtības uzlabošanu.  Latvenergo koncernā turpmāk tiks nodrošinātas praktiskās apmācības līdzšinējā apjomā, uzlabojot prakses vietu savlaicīgu plānošanu un sadarbību ar izglītības iestādēm, lai piesaistītu labākos audzēkņus. Šim nolūkam tiek apsvērta iespēja prakses laikā audzēkņiem maksāt stipendiju un segt ceļa izdevumus. Savukārt studenti plānotajām prakses vietām tiks izraudzīti konkursa kārtībā.

Ir jādomā par to, kā motivēt uzņēmuma darbiniekus iesaistīties praktiskās apmācības nodrošināšanā. Sakārtojot prakšu normatīvo regulējumu koncernā un valstī kopumā, jāņem vērā iespējamie trīs prakšu veidi: pirmsdiploma prakses informācijas iegūšanai, kādas problēmas pētīšanai; kvalifikācijas prakses praktisko iemaņu apgūšanai ar reālu darba uzdevumu; plānota jaunā speciālista sagatavošana uz līguma pamata, arī darba vidē balstīta (duālā) izglītība.

Dalībnieki vienojās, ka jāatrisina vairāki jautājumi, lai būtu iespējams turpināt diskusiju par darba vidē balstītas izglītības attīstību. Jāsaprot, kāds ir vēlamais darbaudzinātāju statuss un kvalifikācija, kā notiek regulāra darbaudzinātāju apmācība un pieredzes apmaiņa. Jābūt saskaņotai izglītības vai apmācības programmai un citiem nepieciešamiem normatīviem dokumentiem.

Informāciju sagatavoja  Māris Kalniņš, LDDK enerģētikas nozares konsultants

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv