Notikusi enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme

14. oktobrī Rīgā, Z.Meierovica bulvārī 16-1 plkst.13.00 notika enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Darba kārtība:

1.       Sanāksmes darba kārtības precizēšana.

2.       Modulārās profesionālās izglītības programmas „elektrotehniķis” moduļu kartes izskatīšana.

3.       ES fondu 2014.-2020. gada perioda investīcijas profesionālajai izglītībai .

4.       Profesionālās izglītības likuma grozījumi.

5.     Profesionālās kvalifikācijas „elektrotehniķis” KE izstrādes sākotnējais izvērtējums.

6.     Par nākamās nozaru ekspertu padomes sanāksmes laiku un darba kārtību.

            M.V.Kalniņš uzrunā sanāksmes dalībniekus un sanāksme tiek pasludināta par atklātu. Sanāksmes darba kārtība tiek papildināta ar punktu, kurā L.Strode aicinās ENEP sniegt viedokli – kādu PS un kvalifikāciju pamatprasību izstrāde(atjaunošana) būtu  nepieciešama nākamajā ESF plānošanas periodā.

 M.V.Kalniņš klātesošos iepazīstina ar modulārās profesionālās izglītības programmas „elektrotehniķis” moduļu kartes darba versiju.

M.V.Kalniņš ziņo par ES fondu 2014.-2020. gada perioda investīcijām  profesionālajai izglītībai. M.V.Kalniņš – tuvojas beigas tekošajam ES finansu periodam un līdz ar to rodas aktuāls jautājums, kā PII ir plānojušas apgūt iespējamos ES līdzekļus nākamajā ES finansu periodā? To vajadzētu būt iespējai redzēt PII stratēģijās, kurām bija jābūt uzrakstītām līdz 30.09.2014. ENEP sekretariāts labprāt ar šīm stratēģijām iepazītos…. ENEP sekretariāts apņemas iepazīties ar enerģētikas nozarei aktuālām PII stratēģijām ES finansu periodam 2014-2020 gadam vai, ja tādas pagaidām nav pieejamas, ir jānoskaidro PII spējas un vēlme pildīt enerģētikas nozares PIKC pienākums.

   R.Porniece sniedz informāciju par profesionālās izglītības likuma grozījumiem. Atbildot uz jautājumu par NEP finansējumu nākamajā ES finansu plānošanas periodā uzsver, ka NEP nedrīkstēs finansēt no ES līdzekļiem. Finansējumu būs jāmeklē no valsts budžeta, sabiedriskām organizācijām utml.

Ir izvirzīts priekšlikums mainīt PS apstiprināšanas kārtību, nevirzot to caur LM. M.Silarājs sniedz profesionālās kvalifikācijas „elektrotehniķis” KE izstrādes sākotnējo izvērtējumu. L.Strode aicina ekspertus veikt IP un KE izstrādē pielietoto nozares specifisko terminu pārbaudi un, ja nepieciešams, koriģēšanu. Kā arī kopīgi strādāt pie optimālu nosaukumu piešķiršanas modulāro IP moduļiem. Enerģētikas NEP sekretariāts rīkos IP un KE izstrādes ekspertu sanāksmi 16.10.2014 AS „Latvenergo” MEC telpās, lai apspriestu aktuālos un neskaidros projekta gaitā radušos jautājumus.

L.Strode uzrunā ENEP locekļus un aicina izvirzīt PS un kvalifikāciju pamatprasības, kuru izstrāde(atjaunošana) būtu  nepieciešama nākamajā ESF plānošanas periodā. ENEP sekretariāts lūgs elektroniski ENEP locekļiem izvirzīt nepieciešamos PS un kvalifikāciju pamatprasības, kuru izstrāde(atjaunošana) būtu  nepieciešama nākamajā ESF plānošanas periodā.

ENEP sekretariāts nolemj par nākamās ENEP sanāksmes norises laiku un vietu apstiprināt VIAA telpas Z.Meierovica bulvārī 16-1, 5 stāvs, Rīgā, 2014.gada 14.oktobrī plkst.13:00. ENEP ekspertiem tiks izsūtītas ENEP sanāksmes dokumenti, ENEP sanāksmes protokols.

  ENEP izsaka lielu paldies RTK bijušajam audzēknim M.Ivancovam un ekspertam J.Rutkim par piedalīšanos un iegūto neatsveramo pieredzi konkursā Euroskills 2014!

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv