Notikusi enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2015.05.12

12. maijā Rīgā, Z.Meierovica bulvārī 16-1 plkst.14.00 notika enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Darba kārtība:

1.       Sanāksmes darba kārtības precizēšana.

2.       Valsts budžeta un ESF finansēto PII programmu uzņemšanas plāna apspriešana.

3.     Aktualizētā enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra un nozarē izstrādājamie PS, PKP,IP un KE.

4.     Pārskats par nozares profesionālās meistarības konkursu rezultātiem.

5.     Enerģētikas nozares pamatprofesiju aprakstu izvērtēšana.

6.     Par nākamās nozaru ekspertu padomes sanāksmes laiku un darba kārtību .

 

            M.Kalniņš uzrunā sanāksmes dalībniekus, sanāksme tiek pasludināta par atklātu.

            J.Silarājs klātesošos iepazīstina ar Valsts budžeta un ESF finansēto PII programmu uzņemšanas plānu.

             I.Krastiņa informē klātesošos par SIA „Latvijas Energoceltnieks” aktivitāti piedāvājot Cēsu Profesionālā vidusskolai un PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumam uzņemt audzēkņu grupas ESF programmā „elektrotehniķa” kvalifikācijas iegūšanai DVB apmācības ceļā. Audzēkņi uzņēmumā tiktu noformēti kā darbinieki ar darba līgumu. ESF finansēto PII programmu uzņemšanas plānā šīs abas skolas neparādās, tādēļ ENEP sekretariāts noskaidros šī priekšlikuma realizācijas iespējas.           ENEP sekretariāts noskaidros minēto PII viedokli par ESF finansēto PII programmu uzņemšanas plānu.

            L.Strode ziņo par aktualizēto enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru un nozarē izstrādājamiem PS, PKP, IP un KE.

            ENEP sekretariāts virzīs uz elektronisko balsošanu aktualizēto enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru.

            N.Veignere sniedz informāciju par enerģētikas nozares pamatprofesiju aprakstu izvērtēšanu.

            M.Kalniņš sniedz atskatu par nozares profesionālās meistarības konkursu rezultātiem. Jāturpina atbalstīt visu līmeņu enerģētikas nozares meistarības konkursi. Priekšlikums sadarbībā ar "Schneider Electric Latvija" un PII rīkot "Latvijas Elektriķu čempionātu" un nozares Elektriķu dienas.

            ENEP sekretariāts nolemj par nākamās ENEP sanāksmes norises laiku un vietu apstiprināt VIAA telpas Z.Meierovica bulvārī 16-1, 5 stāvs, Rīgā, 2015.gada 18.augustā plkst.14:00. ENEP locekļiem tiks izsūtīti ENEP sanāksmes dokumenti un ENEP sanāksmes protokols.

Vairāk informācijas par sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv