Notikusi enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2015.09.28

18. augustā Rīgā, Z.Meierovica bulvārī 16-1 plkst.13.00 notika enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Darba kārtība:

1. Sanāksmes darba kārtības precizēšana.

2. Par ESF fonda „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 7.2.1. aktivitāti Cēsu profesionālajā vidusskolā un Kandavas lauksaimniecības tehnikumā.

3. Aktualizētā enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra.

4. Informācija par ieguldījumiem profesionālās izglītības programmu modernizācijā nākamā plānošanas perioda ietvaros SAM 8.1.3. aktivitātē.

5. Par nākamās nozaru ekspertu padomes sanāksmes laiku un darba kārtību.

M.Kalniņš uzrunā sanāksmes dalībniekus, sanāksme tiek pasludināta par atklātu. Ziņojumu par  sanāksmes 3.punktu sniegs I.Kupše. 

            I.Krastiņa klātesošos iepazīstina ar savu redzējumu par ESF fonda „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 7.2.1. aktivitātes iespējamo izmantošanu Cēsu profesionālajā vidusskolā un Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā.         I.Krastiņa informē klātesošos, ka holdinga kompānija „Skonto” ir šīs idejas iniciators, jo būvniecībā problēmas ar kvalificētu darbaspēku ir vēl lielākas. Sākumā viss likās skaisti, bet beigās daudzas aktivitāte no projekta līdzekļiem netiek apmaksātas. Ideālais variants ir Elektrotehniķa kvalifikācija ar traktora tiesībām.

M.Apsīte – Cēsu profesionālajai vidusskolai nav problēmu apmācīt audzēkņus elektrotehniķa kvalifikācijas iegūšanai, bet skola neredz iespēju atrast līdzekļus traktorista apmācības realizēšanai. M.Apsīte uzskata, ka šī ESF aktivitāte šādas izmaksas nesegs.

Z.Andriksone uzsver „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikuma” pieredzi audzēkņu apmācībā speciālās tehnikas tiesību iegūšanai un tehnikums ir atvērts sadarbībai ar SIA „Latvijas energoceltnieku”.

G.Jurkevičs izsaka šaubas, ka šādas, ar traktora vadīšanas tiesību iegūšanu saistītas, IP realizēšana būtu iespējama par  IZM līdzekļiem. IZM IP koeficenti šādu „izšķērdību” nepieļaus.

S.Valaine ierosina iesaistītajām pusēm noskaidrot vai šādas IP realizēšana nedublēsies ar būvniecības nozares IP.

ENEP sekretariāts izanalizēs normatīvo dokumentu saturu, kas reglamentē attiecīgo ESF aktivitāti, un noskaidros VIAA un LM atbildīgo personu viedokli.

            I.Kupše sniedz informāciju par aktualizētā enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru un kvalifikāciju līmeņu aprakstiem.

 I.Ozoliņa. Iespējams nozares karte būtu jāpapildina ar aukstuma iekārtu speciālistu.

S.Valaine. Vai šāda kvalifikācija nepārklātos ar transporta nozari?

I.Kupše – nozares pētījums atklās, vai nozarē ir nepieciešamas jaunas kvalifikācijas un pētnieks analizēs kvalifikāciju pārklāšanās riskus.

J.Kalniņš vēlas vērst uzmanību, ka nozares kvalifikācijas līmeņu aprakstā nosaukums siltumenerģētika neataino patieso ainu. Zem šī nosaukuma parādās tādas kvalifikācijas, kā Ūdens, gāzes remontatslēdznieks. J.Kalniņš līdz 21.08.2015. noskaidros nozares pārstāvju viedokli par labāko nozares sektora raksturojošo vārdu kvalifikācijas līmeņu aprakstā.

SIA „AC Konsultācijas” līdz 21.08.2015. papildinās kvalifikācijas līmeņu aprakstu un ENEP sekretariāts elektroniski izsūtīs ENEP locekļiem komentāru sniegšanai.     M.Kalniņš sniedz informāciju par ieguldījumiem profesionālās izglītības programmu modernizācijā nākamā plānošanas perioda ietvaros SAM 8.1.3. aktivitātē.

            ENEP sekretariāts nolemj par nākamās ENEP sanāksmes norises laiku un vietu apstiprināt VIAA telpas Z.Meierovica bulvārī 16-1, 5 stāvs, Rīgā, 2015. gada 29. septembrī plkst.13:00. ENEP locekļiem tiks izsūtīti ENEP sanāksmes dokumenti un ENEP sanāksmes protokols.

 

Vairāk informācijas par sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv