Notikusi enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2015.09.29

2015.gada 29.septembrī  Rīgā, Z.Meierovica bulvārī 16-1 plkst.13.00 notika enerģētikas nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Darba kārtība:

  1. Sanāksmes darba kārtības precizēšana;
  2. Aktualizētā PKP „Elektromontāžas tehniķis” izskatīšana un apstiprināšana;
  3. Informācija par projektu „Kvalitatīvas prakses darba tirgum”;
  4. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam;
  5. Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā;
  6. Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata;
  7. Aktualizētā enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra un kvalifikācijas līmeņu apraksti;
  8. Par nākamās nozaru ekspertu padomes sanāksmes laiku un darba kārtību.

 

            M.Kalniņš uzrunā sanāksmes dalībniekus, sanāksme tiek pasludināta par atklātu. Slimības dēļ J.Logins nevarēs ziņot par 3.punktu.

            J.Silarājs sniedz informāciju par aktualizētām PKP „Elektromontāžas tehniķis” un aicina komentēt doto materiālu un ekspertu atzinumus. ENEP locekļiem nav iebildumu pret aktualizētām PKP „Elektromontāžas tehniķis”. ENEP sekretariāts aicinās ENEP locekļus elektroniski balsot par aktualizētām PKP „Elektromontāžas tehniķim”, lai „Kandavas lauksaimniecības tehnikums” varētu uzsākt IP izstrādi.

            M.Stinkulis informē klātesošos par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredzi Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam.

            S.Dīķe informē klātesošos par profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošanu izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā.

            D.Vernera informē klātesošos par nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultātiem un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmatu.

            I.Kupše informē klātesošos par aktualizēto enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru un kvalifikācijas līmeņu aprakstiem. I.Kupše piedāvā apspriešanai divas kvalifikāciju struktūru versijas:

  • enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru ar „siltuma zarā” 2.kvalifikācijas līmenī atsevišķiem PS;
  • enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru ar „siltuma zarā” 2.kvalifikācijas līmenī vienu PS, kas sevī ietver siltumu, gāzi un ūdeni, un vairākām specializācijām.

V.Vāravs uzstāj  uz savu un Siltumuzņēmumu asociācijas LSUA viedokli, ka enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūrā  „siltuma zarā” 2.kvalifikācijas līmenī siltumiekārtu atslēdzniekam ir nepieciešams savs PS.

J.Silarājs iepazīstina klātesošos ar ENEP locekles I.Klevas lūgumu izskatīt būvelektriķa amata profilu, kuru apskata Eiropas Savienības Komisijas pasūtītā pētījumā “ICT for work: digital skills in the workplace”. ENEP sekretariāts aicinās ENEP locekļus elektroniski balsot par aktualizēto enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru un ENEP loceklei I.Krastiņai lūgs paust viedokli par būvelektriķa amata profilu.

            ENEP sekretariāts nolemj par nākamās ENEP sanāksmes norises laiku un vietu apstiprināt VIAA telpas Z.Meierovica bulvārī 16-1, 5 stāvs, Rīgā, 2015. gada 24. novembrī plkst.13:00. ENEP locekļiem tiks izsūtīti ENEP sanāksmes dokumenti un ENEP sanāksmes protokols.

Vairāk informācijas par sanāksmi var iegūt sazinoties ar Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariātu

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv