Atskats uz Ķīmijas rūpniecības un tās saskarnozaru ekspertu padomes sanāksmi

Datums: 2014.02.26

2014.gada 19.februārī notika Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ekspertu padomes (NEP) sanāksme.

 

Darba kārtībā tika skatīti šādi jautājumi:

1.NEP 2013.gada darbības izvērtējums. Ziņoja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos S.Pfeifere.

2.NEP sanāksmju vadlīnijas 2014. gada I pusgadam apstiprināšana. Ziņoja LBAS nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos S.Pfeifere.

3.Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ekspertu padomes nolikuma aktualizācija. Ziņoja Valsts izglītības satura centra nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos D.Vīgante.

NEP locekļu ieteikums rediģēt NEP nolikuma ceturtās sadaļas 9.punktu uz izteikt to šādā redakcijā: „NEP darbu vada NEP sekretariāts. NEP sekretariāts sasauc NEP sanāksmes pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi četros mēnešos”.

4.Darba vidē balstīta profesionālā apmācība. Ziņoja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente I.Buligina.

5.Aktualitātes:

5.1.NEP sastāva aktualizācija: Aptieku attīstības biedrību pārstāvēs valdes priekšsēdētāja I.Zemdega – Grāpe.

5.2.PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Ķīmijas tehnoloģijas un Enerģētikas nodaļas nākotne.

5.3.Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas aicinājums NEP deleģēt ekspertus kvalifikācijas eksāmenu satura izvērtēšanā.

 

Informāciju sagatavoja: S.Pfeifere, LBAS nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv