Atskats uz Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ekspertu padomes (NEP) sanāksmi

2014.gada 7.maijā notika Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ekspertu padomes (NEP) sanāksme.

Darba kārtībā tika skatīti šādi jautājumi:

1.     Rīgas Valsts tehnikuma, Valmieras Profesionālās vidusskolas un AS „Valmieras stikla šķiedra”  pieredze darba vidē balstītu mācību īstenošanas procesā – ziņoja PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktore D.Vanaga, Valmieras Profesionālās vidusskolas direktora vietniece L.Šmite-Fišere un AS “Valmieras Stikla šķiedra” Personālatlases speciāliste E.Strazdiņa - Stradiņa.

Tika secināts, ka audzēkņu motivācija ir gan ESF stipendija, gan stipendija, kuru maksā uzņēmums jau no pirmā semestra ar nosacījumu, ka audzēknis ir ieguvis pozitīvu vērtējumu visos mācību priekšmetos. Ieguvumi: jaunieši, kuri apmācīti praktiskam darbam, kuriem jau ir pieredze konkrētajā profesijā – viņu  motivācija ir daudz izteiktāka, ja viņi redz nākotnes darba vietu; potenciālās darba vietas ir visos nozares uzņēmumos; “dabiskais atbirums” jau apmācību laikā; profesionālā vidējā izglītība kā vērtība un iespēja ātrāk pelnīt.

2.     Informāciju par Aptieku Attīstības biedrību sniedza Aptieku Attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja I.Zemdega-Grāpe.

Nozīmīgākie skaitļi: jauno speciālistu skaits 2013.gadā: farmaceiti – 60, farmaceitu asistenti – 28. Gada laikā darba tirgū ienāk aptuveni 60 speciālisti, uz šo brīdi ir  160 brīvas vakances. Šobrīd esošā izglītības sistēma nespēj nodrošināt darba tirgum nepieciešamos profesionāļus. Piecu gadu laikā valstī būs radies dramatisks farmaceitu iztrūkums, ko veicinās gan esošo farmaceitu pārslodze, gan novecošanās.

3.     NEP nolikuma aktualizācija – informē nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos D.Vīgante.

Nolemts:

1) papildināt NEP nolikuma 3.punktu NEP pārstāv sekojošus sektorus pēc Saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.):

ar 3.10. punktu: (47.73) Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos;

2)NEP nolikuma 9.punktu izteikt šādā redakcijā: “NEP darbu vada NEP sekretariāts. NEP sekretariāts sasauc NEP sanāksmes pēc nepieciešamības, ne retāk kā reizi četros mēnešos”.

 

4.               Aktualitātes.

NEP organizēs 2 ekskursijas uz nozares uzņēmumiem AS “Olainfarm” un AS “Dzintars” ar mērķi apzināt un iepazīties ar audzēkņu kvalifikācijas prakses norisi. 

AS "Olainfarm" apmeklējums tiek plānots šī gada 23.maijā, plkst. 11.00.

AS "Dzintars" apmeklējums tiek plānots šī gada maijā, datums un laiks vēl tiks precizēts un paziņots elektroniski.

Sanāksmē piedalījās 13 dalībnieki.

Informāciju sagatavoja:

Sandra Pfeifere, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozares konsultante.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv