Notikusi diskusija „Zinātne uzņēmējiem un Uzņēmēji zinātnei”

Datums: 2014.02.27

2014.gada 24.februārī Albert Hotel, Rīgā notika diskusija „Zinātne uzņēmējiem un Uzņēmēji zinātnei”. Diskusiju organizēja Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju. Tās ietvaros iecerēts rast risinājumus zinātnieku un uzņēmēju veiksmīgākai sadarbībai, lai veicinātu inovācijas uzņēmējdarbībā un radītu augstāku pievienoto vērtību, kā arī izcelt labos piemērus līdzšinējai veiksmīgai darbībai un zinātnisko institūciju un uzņēmēju sadarbībai. Izcelti labās prakses piemēri:

- Elektronikas un datorzinātņu institūts;

- SIA „EUROLCDS”;

- Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts;

- Organiskās sintēzes institūts;

- SIA „PharmIdea”;

- Rīgas Tehniskā universitāte.

 

Diskusijā piedalījās Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares, Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinības un Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares ekspertu padomju pārstāvji.

 

Informāciju sagatavoja: Sandra Pfeifere, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozares konsultante

 

Vairāk informācijas par diskusiju, kā arī diskusijas runātāju prezentācijas pieejamas LDDK mājas lapā.

 

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv