Thermo Fisher Scientific Zinātnes dienas 2013

Datums: 2013.11.29

Šī gada 19.novembrī Rīgā, viesnīcā „Maritim Park Hotel” notika „Thermo Fisher Scientific Zinātnes dienas 2013 Rīga”. Šāds Thermo Fisher Scientific organizēts pasākums Latvijā notika pirmo reizi.

 

Thermo Fisher Scientific uzņēmuma klientu lokā ir farmaceitiskās un biotehnoloģiju kompānijas, universitātes, valsts aģentūras, vides aizsardzības procesu vadības iestādes.

 

Pasākuma laikā varēja apmeklēt izstādi, kurā bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma produkciju dažādās jomās – vides monitorings un drošība, laboratoriju aprīkojums, instrumenti procesu monitoringam un rūpniecībai. Kā arī tā ietvaros notika seminārs, kurā varēja uzzināt aktuālu informāciju par jaunākām pētniecības metodēm un tehnoloģijām.

 

Lielu interesi apmeklētāju vidū izraisīja Lietuvas pārstāvji ar „Mobilo Bioklasi”. Par šo projektu un tā darbību man pastāstīja Thermo Fisher Scientific pārstāve Raminte Zimbiene. Tā ir pirmā ceļojošā Bioloģijas laboratorija Lietuvā. „Mobilā Bioklase” ir Thermo Fisher Scientific un Viļņas universitātes (iesaistot studentus) izveidots projekts, kas savu darbību sācis 2011.gadā. Ko viņi dara? Viņi apmeklē vispārizglītojošās izglītības iestādes, popularizē Bioloģiju, Bioķīmiju u.c., iepazīstina skolēnus ar zinātniski pētnieciskāmmetodēm, to pielietošanu un instrumentiem, tādējādi cenšoties ieinteresēt skolēnus mācīties Bioloģiju un Ķīmiju. Šobrīd viņi ir apmeklējuši 85 izglītības iestādes 60 Lietuvaspilsētās. Sadarbībā ar uzņēmumu un Tartu universitāti līdzīga „Mobilā Bioklase” jau ir izveidota arī Igaunijā. Varbūt nākotnē šāda veida projekts varētu tikt realizēts arī Latvijā.

 

Nozares popularizēšana vispārizglītojošās izglītības iestādēs tiek īstenota arī Latvijā. Uzņēmumi piedāvā apmeklēt tos atvērto durvju dienās un ēnu dienās, tiek rīkotas profesiju dienas.

 

Arī profesionālās izglītības iestādes aktīvi iesaistās nozaru un to profesiju popularizēšanā, piemēram, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža kopā ar audzēkņiem, apmeklē vispārizglītojošāsmācību iestādes, mudinot skolēnus mācīties eksaktos mācību priekšmetus, tā veicinot interesi par ķīmijas nozari. Šajos pasākumos tiek rādīti nelieli eksperimenti, piemēram, Coca colas vulkāns, ziloņa zobu pasta, naudas dedzināšana, dzijas krāsošana limonādes dzērienos un citi paraugdemonstrējumi.

 

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru konsultante S.Pfeifere kopā ar kolēģi L.Subatiņu-Brazeviču (LDDK, Tekstilizstrādājumu ražošanas nozares konsultanti) no 2012.gada pavasara apmeklē vispārizglītojošās mācību iestādes ar mērķi popularizēt ķīmijas un tekstila nozares. Skolēni tiek iepazīstināti ar nozari un lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, pieprasītākajām profesijām un darba iespējām, kā arī izglītības iestādēm, kurās var apgūt šīs profesijas.

 

Efektīvākai šo aktivitāšu īstenošanai ar uzņēmumu materiālo un tehnisko atbalstu būtu nepieciešams izveidot ceļojošo laboratoriju,kurā varētu iesaistīt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un universitāšu augstskolu studentus.

 

Informāciju sagatavoja

Sandra Pfeifere, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozares konsultante

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv