Atskats uz KOKRŪPNIECĪBAS (mežsaimniecība, kokaptrāde) ekspertu padomes sanāksmi

 

2014. gada 14. aprīlī plkst. 13.00 notika KOKRŪPNIECĪBAS (MEŽSAIMNIECĪBA, KOKAPSTRĀDE) EKSPERTU PADOMES (NEP)  sanāksme LKF telpās otrajā stāvā, Skaistkalnes ielā 1, Rīgā, kurā tika izskatīti šādi jautājumi :

 1.LDDK un LBAS priekšlikumi Profesionālās izglītības likuma grozījumiem saistībā ar Nozaru ekspertu padomēm - ziņo Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nacionālā koordinatore Ruta Porniece

2.Kokrūpniecības nozares modulārās apmācības programmu izstrādes gaita, risinājumi, problēmas – ziņo SIA AC Konsultācijas Anita Kundrāte

3.Mēbeļu galdnieku centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura pilnveidošana sadaļā praktisko zināšanu pārbaude, programmu izstrāde un uzdevumu bankas izveide – ziņo Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas Galdniecības mācību centra vadītājs Artūrs Ķīsis un LDDK konsultants Jānis Mārciņš.

4.Uzņemšanas plāna apstiprināšana valsts un ESF finansētās profesionālās izglītības programmās 2014. gada sept. – ziņo LDDK konsultants Jānis Mārciņš.

5.Akreditācijas ekspertu saraksta apstiprināšana – ziņo LDDK konsultants Jānis Mārciņš.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nacionālā koordinatore Ruta Porniece pastāstīja  par LDDK un LBAS priekšlikumiem Profesionālās izglītības likuma grozījumiem saistībā ar Nozaru ekspertu padomēm. Iepazīstina ar NEP funkcijām, IZM iesniegti priekšlikumi par darba vidē balstītu apmācību, Rūpniecības kamera ierosina izveidot Konventus Profesionālās izglītības iestādēs .J.Mārciņš ierosina par nosaukumu - Konvents (ir augstskolās) Profesionālās izglītības iestādēs - Padomes. Padomēs ir vērts iesaistīties, jo NEP ir pietiekami atpazīstams.

R.Keraitis par darba vidē balstītu apmācību - vai būs finansējums?, jeb būtu nepieciešamas kādas nodokļu atlaides.

 SIA AC Konsultācijas Anita Kundrāte ziņoja par Kokrūpniecības nozares modulārās apmācības programmu izstrādes gaita, risinājumi, problēmas.

 Dalībnieku diskusijās J. Mārciņš atzīmēja, ka modulārā apmācība ir atbalstāma, var turpināt mācības, jo ir jau pamats. Atsevišķu moduli iemācoties, var saņemt izglītības apliecību. Izstrādājot dažādos moduļu līmeņus, uzstādījums ir pareizs - sākot no zemākā vienkāršākā moduļa, līdz sarežģītākam. Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas Galdniecības mācību centra vadītājs  Artūrs Ķīsis un LDDK konsultants Jānis Mārciņš. Mēbeļu galdnieku centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura pilnveidošana sadaļā praktisko zināšanu pārbaude, programmu izstrāde un uzdevumu bankas izveide. R.Ančupāne par prakses darbu - iepriekš izgatavotais priekšmets - 150 punkti par daudz (mēbeļgaldniekiem); jānodefinē tēmas, par ko uzdodami jautājumi.  A.Ķīsis: Nosacījums prakses darbam - to izgatavo skolas darbnīcā. Kvalifikācijas eksāmena praktiskā daļā ir paaugstināta stresa situācija un zūd darba kvalitāte. R.Ančupāne: vai ir iespēja aprobēt to kā izmēģinājumu? A.Ķīsis: jā ir iespējams. J. Mārciņš: arī citas skolas atbalsta un ir ieinteresēti piedalīties. Lieta ir atbalstāma.LDDK konsultants Jānis Mārciņš ziņoja par Uzņemšanas plāna apstiprināšana valsts un ESF finansētās profesionālās izglītības programmās 2014. gada septembrī. NEP nolēma  akceptēt  uzņemšanas plānu.

Nākamā Kokrūpniecības NEP sanāksme plānota 2014.gada 22.septembrī.

Informāciju sagatavoja  Inguna Siņica LBAS nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv