Atskats uz Kokrūpniecības nozaru ekspertu padomes sanāksmi

22. septembrī Rīgā, Skaistkalnes ielā 1,Latvijas Kokrūpniecības federācijas telpās, plkst.12.00 notika Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Darba kārtībā bija iekļauti jautājumi:

  •  Par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā
  •   “Izglītība Latvijā 2013./2014. gadā” – Centrālās Statistikas pārvaldes analītiskā publikācija
  •  Uzņemšanas rezultātu analīze valsts un ESF finansētās profesionālās izglītības programmās 2014. g. sept., uzņemšanas plāni 2015. gadā
  •   Par paveikto un plānoto IZM padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijā un resursu efektīvā izmantošanā
  •  Par Latvijas Nacionālā kultūras centra priekšlikumiem Kokrūpniecības nozares profesiju kartes papildināšanai
  •  Par uzņēmumu iesaistes veicināšanu darba vidē balstītu mācību un prakšu nodrošināšanā
  •   Informācija par modulāro izglītības programmu un eksāmenu satura izvērtēšanai piesaistītajiem ekspertiem
  •   Diskusijas un jautājumi.

Šajā sanāksmē LBAS nacionālā koordinatore Ruta Porniece informēja par Profesionālās izglītības likuma grozījumiem, par konventiem un tā funkcijām, par NEP funkciju iestrādāšanu Profesionālās izglītības likumā, par darba vidē balstītām mācībām un par profesionālās izglītības reformu. Sanāksmes laikā konceptuāli atbalstīja nozaru ekspertu padomju funkciju iestrādāšanas Profesionālās izglītības likumā virzību. Vairāk diskusijas bija par profesionālo izglītības iestāžu konventiem. NEP rosināja paplašināt tā sastāvu - iekļaujot tajos arī pašu skolu audzēkņus.

Sanāksmes laikā tika runāts par statistikas datiem par izglītību Latvijā pagājušajā mācību gadā un par uzņemšanas plāniem un to izpildi šajā mācību gadā. Diemžēl, kā teica LDDK konsultants Artūrs Bukonts, nākas atzīt, ka atsevišķās skolās kokapstrādes nozares profesionālo kvalifikāciju programmās nav uzņemts neviens audzēknis. Jautājums - vai darba devējiem šobrīd nav nepieciešami darbinieki nozares specialitātēs?; vai skolām trūkst informācijas par pieprasījumu darba tirgū?; vai arī audzēkņi nav pietiekami informēti par ieguvumiem apgūstot kokrūpniecības nozares specialitātes?

Latvijas Nacionālā kultūras centrs (LNKC) Vizuālās mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča nāca klajā ar priekšlikumu papildināt Kokrūpniecības nozares profesiju karti ar tai saistošajām kvalifikācijām attiecībā uz dizaina specialitātēm, ko NEP atbalstīja. Lai papildinātu profesiju karti, nepieciešams papildināt arī informāciju nozaru kvalifikāciju struktūras pilnveidei, aprakstot profesiju galvenos pamatuzdevumus.

Jautājumā par uzņēmumu iesaistes veicināšanu darba vidē balstītu mācību un prakšu nodrošināšanā domas dalījās un jautājums palika atklāts, jo vēl joprojām ir daudz neskaidrību gan par jauniešu darba attiecībām prakses laikā, gan par finansējumu.

Šajā sanāksmē tika apstiprināti nozares eksperti, kuri piedalīsies modulārās profesionālās izglītības programmas vērtēšanai un kvalifikācijas eksāmenu satura un alternatīvu mācību rezultātu novērtēšanas formu vērtēšanai no Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības puses un Latvijas Darba devēju konfederācijas puses. Šie eksperti strādās līdz 2015. gada 31. maijam.

Informāciju apkopoja: Kokrūpniecības (kokapstrāde, mežsaimniecība) nozares ekspertu padomes konsultante darba ņēmēju satura jautājumos Inguna Siņica

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv