Konkurss PROFS 2013

Datums: 2013.12.28

Konkursu PROFS 2013 jau septīto gadu organizē LBAS. Tā mērķis – veicināt jauniešu jeb topošo darba ņēmēju izpratni par darba tiesību un darba drošības jautājumiem, tā sagatavojot viņus darba dzīvei. Šogad konkursā piedalījās 1290 skolēni no 35 Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm. Finālā par darba tiesību un darba drošības jomā erudītākās komandas titulu cīnījās 5 komandas no visas Latvijas, kuras uzrādīja izcilu sniegumu konkursa reģionālajos pusfinālos. Konkursa PROFS 2013 finālā, kurš norisinājās decembra mēnesī, Zemgali pārstāvēja Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Vidzemi – Ogres Valsts  tehnikums, Kurzemi – Saldus Profesionālā vidusskola, Rīgu un Rīgas rajonu – Rīgas Celtniecības koledža, bet Latgali – Bebrenes Profesionālā vidusskola. Skolēnu zināšanas un prasmes konkursa PROFS 2013 finālā vērtēja kompetenta žūrija – LBAS, Valsts darba inspekcijas un Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmēju asociācijas speciālisti. Lai apliecinātu savas zināšanas un prasmi strādāt komandā, tā dalībniekiem bija jāpilda dažādi praktiski uzdevumi. Piemēram, lai atbildētu uz 25 viktorīnas jautājumiem par darba tiesībām, darba drošību un sociālo dialogu, viņiem bija jāzina, kāds ir Latvijas Bankas šā brīža noteiktais eiro kurss, kā aprēķina dienas vidējo izpeļņu, darba algu un atvaļinājuma naudu, kādos darbos nedrīkst nodarbināt pusaudžus vecumā līdz 18 gadiem, kā jārīkojas, glābjoties no uguns nelaimes svešā vietā, bija jāprot orientēties darba vides risku novērtējuma protokolā, kā arī atpazīt noteiktu profesiju pārstāvjiem piemērotākie individuālie darba aizsardzības līdzekļi. Komandu kapteiņiem bija jāpierāda sava erudīcija, veiklība un atjautība, piedaloties interaktīvās spēles SUPERSMARTS turnīrā. Sīvā cīņā godpilno 1.vietu konkursa PROFS 2013 finālā izcīnīja Ogres tehnikuma komanda, kura konkursā startēja ar saukli „Darba aizsardzība un likums ir mūsu lielākais tikums!”. Liels bija mans prieks, ka starp fināla Ogres Valsts tehnikuma komandas 10 dalībniekiem bija divi mūsu nozares audzēkņi , nākamie meža mašīnu operatori, no kuriem viena bija meitene- Madara Strauta.  

 

Materiālu apkopoja un sagatavoja Kokrūpniecības(kokapstrāde un mežsaimniecība) NEP konsultante darba ņēmēju jautājumos I.Siņica

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv