Arodbiedrību pārstāvji tiek informēti par modulārās profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādes gaitu

Datums: 2015.04.29

2015.gada 29. aprīlī Rīgā, LBAS, Bruņinieku ielā 29/31. plkst 10.30 notika Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības valdes sēde, kurā arodbiedrības pārstāvji tika informēti par modulārās profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādes gaitu nozarē.

 

Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozarē par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ekspertu strādā Jānis Grava un Ansis Troicis. Eksperts J.Grava vērtē sekojošas modulārās profesionālās izglītības programmas- Atslēdznieks, Ciparvadības (CNC) darbagaldu iestatītājs, Virpotājs, Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu operators un sekojošus kvalifikācijas eksāmenus: Virpotājs, Atslēdznieks, bet eksperts A.Troicis - sekojošām modulārās profesionālās izglītības programmām - Autoatslēdznieks, Auto virsbūvju remontatslēdznieks, Automehāniķis un sekojošam kvalifikācijas eksāmenam – Automehāniķis.

Aprīļa mēnesī nozares eksperti ir novērtējuši modulārās profesionālās izglītības programmas izstrādes 3.posmu, savukārt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādē eksperti snieguši jau atzinumus par 5.posmu. Visu darbu paredzēts pabeigt maija beigās.

Papildus arodbiedrību pārstāvji tika informēti par pētījumu “Par darba devēju motivāciju iesaistīties darba vidē balstītu mācību (DBV) ieviešanā”, par iespējamiem atbalsta pasākumiem DBV mācību sistēmas ieviešanai profesionālajā izglītībā, kā arī par atbalsta modeļiem (stipendiju modeli, nodokļu atlaides modeli, minimālās diferencētās algas modeli), kā arī par riskiem. Valdes sēdes laikā arodbiedrību pārstāvji pauda atbalstu nodokļu atlaides modelim, jo uzskata, ka audzēknim jābūt sociāli aizsargātam arī DVB mācību laikā, kā arī šim modelim zemākais risks audzēkņa zemākai motivācijai pārāk zemas atlīdzības gadījumā.

Informāciju sagatavoja: Ekaterina Bayanova, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv