Atskats uz Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sanāksmi

Datums: 2014.02.06

2014.gada 5.februārī notika Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares ekspertu padomes sanāksme.  

 

 

Sanāksmē tika apspriesti jautājumi:

  1. Par MASOC sadarbības mērķiem un uzdevumiem kvalificēta personāla sagatavošanā profesionālās izglītības jomā. Sadarbības iespējas 2014.gadā.
  2. Par izglītojamo kvalifikācijas prakses organizāciju 2013./2014.m.g. PII aktualitātes (plānotās prakses, periodi, sadarbības nepieciešamība).
  3. Par projektu Droša prakse - prakses novērtējuma sistēmu nozares uzņēmumos un PII nozares IP.
  4. Par nozares stendu un profesijas apguves piedāvājumu izstādes "Skola 2014" laikā.

 

Ar sanāksmes prezentāciju varat iepazīties šeit.

 

Informāciju sagatavoja:

Andis Lejiņš, Latvijas Darba devēju konfederācijas Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares konsultants

 

Informācija papildināta 07.02.2014.

2014.gada 5.februārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās notika metālapstrādes un mašīnzinību nozaru ekspertu padomes sanāksme, kurā piedalījās nozares eksperti un profesionālās izglītības iestādes (turpmāk - PII). Sanāksmes tēma bija - MASOC sadarbība ar PII nozares profesionālās izglītības programmu realizēšanā 2014.gadā.

Tika izskatīts jautājums par kopējo stendu nozares profesionālās izglītības piedāvājumu PII izstādes „Skola 2014” laikā. Sanāksmes laikā katra skola informēja par to, kāds inventārs viņiem būs. Galvenais uzdevums stendam ir ieinteresēt un piesaistīt jauniešus mācīties metālapstrādes nozares profesijas. Izstādes laikā jābūt informācijai par uzņemšanu, prasībām, mācību ilgumu, praksi. Izstādes laikā audzēkņi varēs atstāt savu CV.

Tika izskatīts jautājums par MASOC sadarbības mērķiem un uzdevumiem kvalificēta personāla sagatavošanā profesionālās izglītības jomā. Asociācijas mērķis ir izstrādāt kopsadarbības stratēģiju, kas attiecas uz profesionālo izglītību, lai katram būtu skaidrs mērķis. Tika piedāvāts PII kļūt par asociācijas biedriem. Svarīgākais mērķis ir izveidot sistēmu, kur PII varēs ievadīt informāciju par audzēkņiem, bet uzņēmumi par brīvām prakses vietām un praktikantu darba rezultātiem prakses laikā, lai nodrošinātu kvalificēta personālu sagatavošanu tagad un nākotnē, veidot jauniešiem pievilcīgu darbavietu izvēlētā profesijā tās apguves laikā un pēc absolvēšanas.

Attiecībā uz izglītojamo prakses organizāciju 2013./2014.m.g. MASOC ir 9 sadarbības partneri profesionālās izglītības jomā. Ir 1048 audzēkņu skaits nozares izglītības programmās. Plānotais praktikantu skaits 2013./2014.g. ir 642 un absolventu skaits visās mācību programmās – 410.

Tika izskatīts jautājums par projektu Droša prakse. Šī aktivitāte turpināsies. LDDK vēlas 2015.g. izveidot konkursu, lai panāktu lielāku uzņēmumu iesaisti. Svarīgi izvērtēšanas kritēriji no skolas – zināt, kuri darbības aspekti ir būtiskāki, kas būtu vērtējami, būt pārliecinātam, ka praktikants dara to, kas ir vajadzīgs, uzņēmumu saraksts, kuri var paņemt praksē.

 

Informāciju sagatavoja:

 E.Bayanova, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozaru konsultante