Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme

2015.gada 29.jūnijā plkst. 14:00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus:

  • Nacionālo profesionālo kvalifikāciju ietvarstruktūra, mācību sasniedzamie rezultāti, koledžu vieta izglītības sistēmā.
  • Nozares profesionālo kvalifikāciju struktūras kartes  aktualizācija 

 

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv