Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme

Datums: 2015.09.16

 

2015.gada 16.septembrī plkst.14.00 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības telpās, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 notiks Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Sanāksmes darba kārtība:

1.     IKVD plānotās prezentācijas:

  • Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam
  • Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā
  • Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata - palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem

Ilgums aptuveni viena stunda.

2.     SIA Ernst&Young Baltic plānotās prezentācijas

  • Informācija par nozaru kvalifikācijas līmeņu aprakstu izstrādes mērķiem un saturu 
  • Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares kvalifikācijas līmeņu aprakstu izskatīšana un papildināšana
  • Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares profesiju kartes izskatīšana un atkārtota saskaņošana 

Ilgums aptuveni viena stunda

Kopējais ilgums divas stundas

Vairāk informācijas par gaidāmo sanāksmi var iegūt, sazinoties ar Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinības  nozaru ekspertu padomes sekretariātu.

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv