Noticis seminārs „Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtas profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze”

2014.gadā 7.maijā Rīgas Celtniecības koledžā Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību NEP konsultanti piedalījās informatīvajā seminārā „Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze”.

Seminārā piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienests, Valsts izglītības satura centrs, izglītības iestāžu atbildīgas amatpersonas par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtas profesionālās kompetences novērtēšanas organizēšanu.

Semināra pirmajā daļā tika runāts par Izglītības kvalitātes valsts dienesta pieredzi organizējot un koordinējot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālā kompetences novērtēšanu. Izglītības kvalitātes valsts dienesta kvalitātes novērtēšanas departamenta pārvaldes vecākais referents Māris Stinkulis stāstīja par normatīvo regulējumu, sadarbību ar NEP, aktualitātēm, pieprasītākajām profesijām, pretendentu dinamiku.

Valsts izglītības satura centrs Valsts pārbaudījumu departamenta Profesionālā izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja Ruta Ančupāne stāstīja par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanu pretendentu ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtas profesionālās kompetences novērtēšanai – par normatīviem aktiem, eksāmena dokumentācijas sagatavošanu.

Mācību un konsultāciju centra „Baltic Bright” vadītāja Vita Žunda stāstīja par neformālās un informālās izglītības atzīšanu Latvijā un Eiropā.

Semināra otrajā daļā notika diskusija par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas metodiskajiem jautājumiem:

1. Pretendentu konsultācijas problemātika;

2. Pretendentu kompetenču deklaratīvais apliecinājums – ieguvumi un iespējas;

3. Pieredze ar profesionālās kompetences novērtēšanas saistīto dokumentu lietvedību un uzskaiti;

4. Profesionālās kompetences novērtēšanai organizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu analīze izglītības iestādēs.

Secinājums

Ņemti vērā dalībnieku pieredze, vēlmes, papildinājumi un viedokļi par metodiskajiem jautājumiem, lai nākotnē uzlabotu jaunu sistēmu. Tāpat ņemti vērā priekšlikumi par ārpus formālās izglītības sistēmas popularizēšanas iespējām, gan arī par NVA piesaisti šajā jautājumā.

Informāciju sagatavoja: Ekaterina Bayanova, LBAS Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares konsultante darba ņēmēju jautājumos

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv