Notikusi Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru ekspertu padome

Datums: 2014.04.28

24. aprīlī Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 plkst.14.00 notika mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozaru ekspertu padomes sanāksme.

Sanāksmes tēma: Nozares speciālistu apmācība

 

Darba kārtība

1.     Nozares attīstības rādītāji un veikto pētījumu rezultāti 2013.g.

2.     Par audzēkņu uzņemšanu PII nozares profesijās 2014./2015.m.g. un sadarbību ar NVA par bezdarbnieku apmācībām ar kuponu metodi noteiktām nozares kvalifikācijām.

3.     Projekta „Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība” (1.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerības organizētām apmācībām”) īstenošanas rezultāti 2013.g.

4.     Par darba tirgus vidēja termiņa prognozi.

5.     Par darba tirgus īstermiņa prognozi un nozares kvalifikāciju apmācības bezdarbniekiem 2013.g. rezultāti un pilotprojekts 2014.g.

6.     Par nozares speciālistu apmācību un kvalifikācijas celšanu privātajās mācību iestādēs.

            Šajā sanāksmē tika runāts par nozares attīstības rādītājiem un veikto pētījumu rezultātiem 2013.gadā. Tika rādīta prezentācija par nozares attīstības statistiku no asociācijas viedokļa. Skarts jautājums arī par „Liepājas metalurgu” likvidāciju un tā sekām attiecībā uz metālapstrādi.

 Mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozares konsultants darba devēju jautājumos Andis Lejiņš informēja par audzēkņu uzņemšanu PII nozares profesijās 2014/2015.m.g. un par sadarbību ar NVA par bezdarbnieku apmācībām ar kuponu metodi noteiktām nozares kvalifikācijām.

Sanāksmes laikā tika analizēts padarītais darbs izstādē SKOLA 2014 (vairāk informācijas skatīt iepriekšējā rakstā) Tika runāts par panākumiem, par problēmām un arī par to, ko uzlabot un ko jaunu var ieviest nākamajā gadā.

Tika pārrunāti projekta „Metālapstrādes nozares speciālistu apmācība” īstenošanas rezultāti.

Ekonomikas Ministrijas Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas vadītājs Normunds Ozols iepazīstināja ar nozares darba tirgus vidēja termiņa prognozi - par bezdarbu, nodarbinātību un par to, kas sagaidāms nākotnē.

Nodarbinātības Valsts aģentūras pakalpojumu departamenta darba tirgus nodaļas vadītāja Kristīne Pudāne un Nodarbinātības Valsts aģentūras ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” vecākā eksperte Agnese Romanova informēja par darba tirgus īstermiņa prognozi un nozares kvalifikācijas apmācībām bezdarbniekiem 2013.gadā un gada rezultātiem, populārākajām programmām metālapstrādē, par darba iekārtošanos, sadarbības partneriem.

SIA BUTS direktors iepazīstināja par nozares speciālistu apmācību un kvalifikācijas celšanu, SIA BUTS vēsturi, attīstību, par pilsētām, kur viņi nodrošina apmācības, par licencēšanu, akreditēšanu, par piedāvātajām programmām nozarē.

IKVD vecākā referente Daina Zvaigzne iepazīstināja par izglītības programmu akreditāciju (kārtību, procesu, darba devēju un darba ņēmēju iesaistīšanās).

 

Informāciju sagatavoja: E.Bayanova, LBAS mašīnbūves, metālapstrādes un mašīnzinību nozares konsultante

lzsaki savu viedokli

Autorizēties:draugiem.lv